GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Studentenalmanak 1955 - pagina 158

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Studentenalmanak 1955 - pagina 158

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE TRIOMF DER GENADE

IN DE THEOLOGIE

VAN KARL BARTH

DOOR

Prof. Dr G. C. BERKOUWER

I N H O U D : I. I N L E I D I N G : Blijvende actualiteit ­ D E E L I

(ANALYSE): II. Crisis­theologie ? ­ III. Triomf der schepping ­

IV. Triomf der verkiezing ­ V. Triomf der verzoening ­ VI. T r i ­

omf der toekomst ­ VII. De triomf der genade in haar antithese

met Rome. ­ I N T E R M E Z Z O : VIII. Noodzakelijke bezinning ­

D E E L I I . ( B E O O R D E L I N G ) : ­ IX. De aard der triomf ­

X. De universaliteit der triomf ­ XI. De goddelijke triomf ­

XII. De eschatologische triomf ­ XIII. De triomf en het Ko­

ninkrijk.

pje tlieologie van Kar! Barth houdt dit antwoord: dat Barth vooral na­

•'­' nog steeds de aandacht gespannen drul< wil leggen op de triomf van

in binnen­ en buitenland. De me­ Gods genade en dat hij van mening

ning van sommigen, dat Barths theo­ is, dat juist zó de dam wordt opge­

logie haar hoogtepunt reeds voorbij worpen tegen elke triomf, die niet

was, wordt door de huidige stand van genade wil leven. Dit motief is,

van zaken duidelijk gelogenstraft. volgens Prof. Berkouwer, steeds dui­

Reeds enige tientallen jaren wordt delijker het eigenlijke beheersende

het beeld der theologische worste­ thema geworden van Barths dogma­

ling van onze eeuw door Barth be­ tiek. En alle strijd rondom Barths

heerst. De vele vragen en problemen, theologie hangt op de een of andere

die door Barth aan de orde worden wiize samen met dit accent op de

gesteld, bepalen op ingrijpende wiize triomf der genade. Prof. Berkouwer

het beeld der theologische situatie. is een der beste Barth­kenners onder

Ook buiten het theologische terrein, de hedendaagse theologen. Daarom

met name op het gebied van de zal er voor dit nieuwe werk van zijn

politiek, is de grote invloed van hand, waarin hij een grondige analyse

Barth onmiskenbaar. en beoordeling van Barths theologie

Wat vooral de aandacht blijft boeien geeft, zeer grote belangstelling zijn.

is de vraag naar de diepste motieven, Uie Karl Barth en zijn theologie

naar het grondmotief van het bouw­ wil leren kennen, zal het niet kunnen

werk van Barths dogmatiek. Pro­ stellen zonder dit waardevolle sian­

fessor Berkouwer geeft op deze vraag daardwerk van Prof. Berkouwer.

Formaat 15 34 X 23 34 cm ­ Omvang 397 bladz. ­ Prijs gebonden

f 12,50

Verkrijgbaar bij de Boekhandel

UITGAVE VAN J. H. KOK N .V. TE K A M P EN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1955

Studentenalmanak | 370 Pagina's

Studentenalmanak 1955 - pagina 158

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1955

Studentenalmanak | 370 Pagina's