GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

VU Magazine 1978 - pagina 370

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VU Magazine 1978 - pagina 370

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

i ^ magazine 16 c) over de wereldwijde eenheid van de kerk, d) over de relatie kerk-staat, f) over de gerechtigheid, g) over de herkenbaarheid van de apokalyptische situatie, h) over de machten (Ef. 6 : 12 en dergelijke). - de vredesbezinning in de kerken te bevorderen (en daarbij vooral de jeugd te betrekken). Bovenstaande opdracht bleek op de Synode van Zwolle 1978 nog niettezijn uitgevoerd. Wèl kwam op dezelfde synode, in maart 1978, een apart voorstel voor een uitspraak over bezit en gebruik van a t o o m w a p e n s . " Tot zover drs. Faber. Aandacht krijgt de Gereformeerde synode-uitspraak van dit voorjaar vooral door het c o m m e n taar dat daarop werd geleverd in „ D e Meerklok" (weekblad van de classis Hoofddorp van de Geref. Kerken) van 15 juli 1978 door prof. dr. Johan Blok, die zich als biofysicus al sinds jaar en dag bezighoudt met de gevolgen van het gebruik van kernwapens (zie VU-magazine september ' 7 1 , oktober '74 en februari '78). De synode-uitspraak w o r d t door hem met instemming begroet, maar voor de oud-politicus mr. B. Biesheuvel zal de beschouwing van prof. Blok aanleiding zijn o m opheldering over de synode-uitspraak te vragen bij het Moderamen. Hadden gereformeerde (atoom-)pacifisten eerder het gevoel dat hun kerk hun ethisch in de kou liet staan, thans lijkt deze situatie voor anderen aangebroken. Het artikel van prof. Blok dat mr. Biesheuvel verontrustte, laten w i j hier in zijn geheel v o l g e n :

Op weg

naar de vrede door prof. dr. J o h . Blok Op 4 april 1978 heeft de synode van de gereformeerde kerken voor het eerst duidelijk en o n o m wonden zich uitgesproken tegen de moderne bewapening. Ik citeer letterlijk: „De synode spreekt uit 1. Massavernietigingswapens en -methoden en de bewapeningswedloop zijn in strijd met Gods heil voor deze wereld, en dus uit den boze. 2. Van alle christenen, die willen onderhouden w a t Jezus hun geboden heeft en die als overheid en onderdaan ook binnen het huidige veiligheidssysteem een taak vervullen, mag worden verwacht, dat zij in woord en daad hun overtuiging uitdragen, dat de huiveringwekkende bewapeningswedloop niet tot de vrede dient. 3. Van alle christenen mag worden verwacht, dat zij stappen ondernemen die verder van de heilloze weg der kernbewapening afvoeren en die ons allen dichter bij de weg en de waarheid van Jezus Christus brengen.

4. Ook zullen christenen ieder pogen in nationaal en internationaal verband om vrede en recht te waarborgen steunen, inzonderheid zich inspannend voor de afschaffing der middelen tot massavernietiging". Dit is een heel duidelijke uitspraak met verreikende consequenties en men kan zich afvragen w a a r o m zo'n uitspraak niet meer protesten en instemming heeft opgeroepen, net zo als dat gebeurde met het herderlijk schrijven van de Herv o r m d e kerk in 1962. Hiervoor zijn denk ik, twee mogelijke oorzaken aan te geven. Ten eerste is langzamerhand iedereen overtuigd van de onaanvaardbaarheid van de moderne vernietigingsstrategie. De synode spreekt dus eigenlijk uit wat iedereen al weet en dat is niet zo opzienbarend. Ten tweede is de synode erg voorzichtig in de formulering van de consequenties van deze uitspraak. Die consequenties zijn naar mijn mening de volgende: a. Voor leden van de gereformeerde kerken is dienstweigering voortaan de meest normale zaak, want het leger waar de dienstplichtigen in terechtkomen, neemt volop deel aan de ontwikkeling die door de synode w o r d t afgekeurd. Dit betekent niet dat dienstneming zou moeten worden verboden, maar christenen zullen dan wel in dienst moeten gaan met de bedoeling o m in de militaire dienst met w o o r d en daad te getuigen dat de Nederlandse strijdmacht op de verkeerde weg is (zie bovenstaande punten 2 en 3). b. Er is geen sprake van dat de huidige NAVO van massavernietiging en w a p e n w e d l o o p afziet. Integendeel. Voortdurend worden de kernwapens bruikbaarder gemaakt en vernieuwd. De bewapening w o r d t nog steeds opgevoerd en steeds meer geld w o r d t hieraan ook door de Nederlandse regering besteed. In feite spreekt de synode zich dus uit tegen de NAVO en tegen de defensiepolitiek van de Nederlandse regering, tegen alle politici die aan vernieuwing van de kernbewapening meewerken en tegen al die christenen die zeggen: ,,We kunnen de kernwapens niet missen, w a n t anders komen de Russen". Omdat de synode deze be\óepolitieke konklusies niet trekt, is haar uitspraak voor de grote pers veel minder interessant en dat geeft minder publiciteit.

Ingrijpend Waarom heeft de synode niet duidelijker de konklusies uit haar uitspraken getrokken? Is zij soms zo naïef dat zij zelf de konklusies niet ziet? Dat is zeker niet het geval en dat blijkt uit één van de besluiten die op de uitspraken volgen. De synode besluit onder andere „c/e kerken op te roepen om te zoeken naar een gerictite pastorale en diaconale aanpak met name t.b.v. hen, die vanwege deze uitspraak consequenties trekken welke, zowel op geestelijk als op materieel gebied, de nodige offers vragen". Een heel belangrijk en een hartverwarmend besluit! Iemand die zijn baantje kwijtraakt omdat hij de synodale uitspraak serieus neemt en die daardoor

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1978

VU-Magazine | 484 Pagina's

VU Magazine 1978 - pagina 370

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1978

VU-Magazine | 484 Pagina's