Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 36

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 36

Uitgegeven ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan

4 minuten leestijd

Werken

van

Hoogleeraren

34

Rede ter overdracht v a n het Rectoraat der V r i j e Universiteit, i n Jaarboek 1929. E e n N o o r d - N e d e r l a n d s c h e K o l o n i e te K i n g s - L y n n , in D e Nederlandsche Leeuw. H e t verzoekschrift der drie millioen goud-guldens (October 1566), in Bijdragen voor V a d e r l a n d s c h e Geschiedenis en O u d h e i d k u n d e . Openingsrede der Jaarvergadering v a n de V e r e e n i g i n g v o o r H o o g e r O n d e r wijs op Gereformeerden G r o n d s l a g in Juli 1929, i n Jaarboek der V . U . H e t „scriptum de f i d e " v a n Franciscus Junius (Juli 1566), in Bijdragen en Mededeelingen v a n het H i s t o r i s c h Genootschap. Briefwisseling v a n G r a a f Jan v a n N a s s a u en Petrus Dathenus, uit de jaren 1575—1578, i n Bijdragen en Mededeelingen v a n het H i s t . Genootsch.

Mr. W .

1929 1929 1929 1930 1930 1930

ZEVENBERGEN.

Eenige beschouwingen over het Strafrechterlijk schuldbegrip. A c a d e m i s c h proefschrift. V . U . Leemten i n de W e t . Rede bij a a n v a a r d i n g v a n het ambt v a n hoogleeraar aan de V r i j e U n i v e r s i t e i t . Leerboek v a n het Nederlandsche Strafrecht. D l . I. A l g . Leerstukken. Formeele E n c y c l o p a e d i e der Rechtswetenschap, als inleiding tot de rechtswetenschap. V e r z a m e l d e opstellen, bezorgd door M r . C . Z e v e n b e r g e n .

D r . J.

1913 1920 1924 1924 1927

WILLE.

Het Middel-Nederlandsch. Ons Tijdschrift. H e t H o u t e n Boek. Democratische W o e l i n g e n i n D o r d r e c h t . Stemmen Tijds. Pamfletten v a n 1813. Stemmen des T i j d s . M a r n i x ' Byencorf. Heiman Dullaert. O p g a n g . D e Literator R . M . v a n Goens en zijn k r i n g . Studiën o v e r de tweede der 18e eeuw. A c a d e m i s c h proefschrift. „Aesthetisch" of „Puriteinsch"? Rede, uitgesproken bi] de aanvaarding het ambt v a n hoogleeraar aan de V r i j e U n i v e r s i t e i t . H e i m a n D u l l a a r t , zijn leven, omgeving en werk. M e t herdruk v a n meeste gedichten.

1906-1907 des 1912 1913 1919 1923 helft 1924 van 1925 zijn 1926

Dr. G . C H . A A L D E R S . D e valsche profetie i n Israël. A k a d e m i s c h proefschrift. 1911 D e boom des levens. Gereformeerd T i j d s c h r i f t , X l l e Jaargang. K a n de H e i l i g e Schrift v o o r w e r p v a n wetenschappelijk onderzoek zijn v o o r hem die zich, ook v o o r zijn wetenschappelijk denken, volstrekt aan haar oordeel onderwerpt? Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, X l I I e Jaargang. 1912 G o d s uitleiding v a n Z i j n e Gemeente. Predikatie over P s . 6 6 : 1 1 , 12, ter herdenking v a n de reformatie der kerk v a n E r m e l o op 11 Sept. 1887, gehouden 8 Sept. 1912. 1912 Ezechiëls herstellingsvisioen ( C a p . 40—-48). Geref. T h e o l . Tijdschrift, X l I I e Jaargang. 1913 D e W e l l h a u s e n s c h e Pentateuchtheorie en de Tekstcritiek. Geref. T h e o l . Tijdschrift, X l V e Jaargang. H e t doel onzer Gereformeerde Knapenvergaderingen. U i t g a v e v a n den Nederlandschen B o n d v a n Geref. Knapenleiders, thans B o n d v o o r Gereformeerde Jeugdorganisatie. 1913

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 36

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

PDF Bekijken