GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Over den zin en de beteckenis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Over den zin en de beteckenis

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Over den zin en de beteckenis van den naam „Gereformeerd", werd in de Inleiding tot het Gereformeerd Kerkelijk Congres - onder meer^dit gezegd:

„Broeders, laat ons onszelven toch rekenschap geven van wat dit ernstig samenzijn beteekent. , Gereformeerd' noemt zich al wat herwaarts opkwam, maar ik bidde u, geeft u toch rekenschap wat er in dien kostelijken naam ligt.

Versmaadt ge daarbij beeldspraak niet, denkt u dan 's Heeren heiligheden, of wilt ge, al de deugden en werkingen van het Eeuwige Wezen, als tot een geheel ineengezet en opgetrokken tot één schoongebouwd paleis met veel verborgen schatkameren. En niet waar, dan zijn er ^bij zulk een paleis voorbijgangers, die niet dan het schoon van de gevels en transen aanschouwen, en het licht door de vensters zien , schitteren, en de torens van verre tellen; en toch ook zoo reeds genieten in den aanblik van dit schoon; dan zijn er anderen die op schidwacht staan, en reeds iets dichter naderen en aan het paleis verbonden zijn, maar toch ook niet er ingaan; dan zijn er portiers en lakeien en trawanten die er wel ingaan, maar slechts de gangen en portalen betreden; dan zijn er kamerheeren, die nog verder doordringen en al het sieraad der vertrekken aanschouwen; maar dan zijn er eindelijk ook boven deze nog vertrouwelingen en metgezellen des Vorsten, die hij nog disper inleidt in zijn verborgen schatkameren en aan wie hij al zijn heerlijkheid toont. En zoo nu gaat het toe ook met de waarheid des Heeren HEEREN. Er zijn Christenen, die het schoon gebou'lr er van nooit anders dan van buiten bezien, en toch genieten in de pracht der evenredigheden; er zijn er die er bij dagen en bij nachten voor'op schildwachtloopen, maar er nooit zijn ingegaan; er zijn er die er rusteloos de paden en gangen van doorkruisten; er zijn er die er de binnenkameren van kennen; maar er zijn er eindelijk ook, aan wie de Heere een blik heeft gegund in zijn verborgen tresoren; en wel bezien zijn alleen die laatsten gereformeerd.

Als ik niet meer strijd of de Christelijke religie wel waar is, maar dien strijd in de . vlakke ligging van mijn ziel achter mij heb; als ik niet meer het geloof najaa|K)m het deugdenooft van zijn takken te pmkken; als ik niet meer, om mijn ziel voor eeuwig te redden, de wereld verzaak; als ik af ben van de onrust onzer methodisten; ja, als ik zelfs niet meer in den Middelaar

met mijn ziel blijf hangen; maar doorhem doorzink tot op den bodem van het Eeuwige Wezen, om nu Gods werk aan te zien, en alle ding alleen om den Heere HEERE te willen, dan eerst is de uitzuivering, de reformeering van mijn zielsbedoelen voleind.

En nu zeg ik niet, dat hier ieder Gereformeerde reeds toe kwam, maar wel dat zóó en niet anders de religie voor elk Gereformeerde te staan komt. Een rantsoen voor onze zielen, o, gansch gewisselijk, maar dat rantsoen doorgedacht en doorgepeild, door Immanuël heen, tot in dè diepten van het Eeuwige Wezen. Onze ziele rustende, maar met het moê gepeinsde hoofd neergevleid op het Welbehagen Gods."

En nu, op een doorgaan in dezen diepen toon kan niet genoeg aangedrongen.

Onze gereformeerde kerken hebben weer op te waken uit haar doodslaap, en schriklijk zal eens de verantwoording zijn van wie ook nog zitten bleef bij Egyptes vleeschpotten, en om die vleeschpotten zijn Heer en zijn Koning vergat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Over den zin en de beteckenis

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's