Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 5

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 5

Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

2 minuten leestijd

6 nog

nemen

onder

de

werken

onzer klassieke

geleerden

de

Observationes Criticae, Miscellanea C r i t i c a en dergelijke, zonder twijfel eene plaats van beteekenis in ) . 4

Waar

we

hier alzoo aanschouwen niet maar iets toevalligs,

maar een telkenmale wederkeerend vermoeden

verschijnsel, daar ligt het

voor de hand, dat we in deze voorliefde voor kri-

tische studiën niet een op zichzelf staande neiging hebben te zien, maar veeleer haar oorsprong moeten zoeken in eene beschouwing en opvatting der philologie, die van deze voorliefde v o o r kritiek in zoo verschillende tijden en bij zoo verschillende personen eene v e r k l a r i n g geeft en aan haar ten grondslag ligt. D e z e beschouwing echter is het, die, consequent doorgevoerd en

systematisch

toegepast, mijns inziens voeren moet tot ver-

w o r d i n g van de philologische wetenschap, en niet geringe schade veroorzaken aan de studie der klassieken. W i j l het nu, M . H . , vooral op het gebied der Grieksche oudheid is, dat deze strooming zich baan heeft weten te breken, en mij inzonderheid het onderwijs in die G r i e k s c h e oudheid aan onze Hoogeschool is toevertrouwd, hield ik het niet voor ondienstig, om tegenover haar een deel van de taak, die, naar mijne meening, de philologie heeft,

aan te geven, door U te wijzen

op eene zijde van de G r i e k s c h e o n t w i k k e l i n g , die bij deze kritische opvatting der philologie niet of niet voldoende tot haar recht komt. W i l t mij daartoe enkele oogenblikken U w e w e l w i l lende aandacht schenken. Aanstonds dient opgemerkt te worden, dat de fout allerminst gelegen is in de kritiek op z i c h z e l v e : zij, mits goed

aangewend,

is voor de klassieke philologie niet slechts een kostbaar, maar ook een onontbeerlijk hulpmiddel. Immers, moge het ook, w i l er wetenschap kunnen bestaan, noodzakelijk wezen, om van de betrouwbaarheid der overlevering uit te gaan, en daaraan vast te houden, zoolang niet het tegendeel bewezen is, toch zijn er, zij het door onkunde, door achteloosheid, of ook door boos opzet — al heeft men dit, op de bekende plaats bij GALENUS ) 5

afgaande, w e l eens te dikwijls aangenomen —, zooveel fouten in die overlevering geslopen, dat die zonder kritiek veelal onbruikbaar zijn z o u ; kritiek nu niet alleen genomen in den engeren zin van tekstkritiek, die dient o m de overlevering als zoodanig

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 september 1904

Inaugurele redes | 69 Pagina's

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 5

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 september 1904

Inaugurele redes | 69 Pagina's

PDF Bekijken