Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 15

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 15

2 minuten leestijd

XT

van minstens 500 gulden, in de kas der Vereeniging inbrengen. Alle anderen die door geldelijke bijdragen de Vereeniging steunen wordea als begunstigers aangemerkt. Kerkeraden, Kerkvoogdijen en andere Vereenigingen, die eene jaarlijksche contributie van' minstens 25 gulden in de kas der Vereeniging inbrengen,, zijn bevoegd iemand aan te wijzen die het recht heeft als stemhebbend lid de vergaderingen der Vereeniging bij te wonen, mits hij vooraf hare statuten onderteekend hebbe. ART.

5.

Er wordt ten minste eenmaal 'sjaars, en voorts zoo dikwijls het bestuur der Vereeniging dit noodig acht of minstens een tiende gedeelte van hare leden dit met opgave van redenen verlangt, eene algemeene vergadering der Vereeniging gehouden, van welke de aan hare scholen dienstdoende curatoren en hoogleeraren, voor zoover zij geen leden der Vereeniging zijn noch het recht hebben als stemhebbende leden hare vergaderingen bij te wonen, adviseerende leden zijn. De plaats waar deze vergaderingen bijeenkomen wordt in haar huishoudelijk reglement bepaald. Tot hare bevoegdheid behoort uitsluitend: i. het maken en wijzigen van een huishoudelijk reglement tot regeling harer werkzaamheden ; 2. het maken en wijzigen van eene instructie voor het bestuur der Vereeniging: 3. de kennisneming en behandeling van een jaarlijks door het bestuur uit te brengen verslag van den toestand der Vereeniging gedurende het laatstverloopen jaar; 4. de benoeming van bestuursleden uit eene voordracht van minstens twee personen, die door het bestuur zelf is opgemaakt, maar die door de vergadering op voorstel van een of meer harer leden mag worde» uitgebreid; 5. het toezicht op het geldelijk beheer, en het opnemen en sluiten van de jaarlijksche rekening en verantwoording van het bestuur; 6. de beslissing over alle voorstellen tot verandering in de statuten ot tot ontbinding van de Vereeniging, met inachtneming van hetgecrn te dien aanzien bepaald is in art. 10, art. 11 en art. 1 2 ; en 7. het geven van consideration en advies over alle andere zaken,, die door het bestuur, of met zijne vergunning, in de vergadering worden ter sprake gebracht. Bij alle stemmingen van welken aard ook, beslist de volstrekte meerderheid der uitgebrachte steramen; en wanneer blijkt dat deze niet kan verkregen worden, wordt bij benoemingen • door het lot beslist, en bij zakea van anderen aard door de stem van den door het huishoudelijk reglemeat aangewezen voorzitter. ART.

6.

Het bestuur der Vereeniging bestaat uit vijf directeuren, van welke jaarlijks volgens vasten rooster één aftreedt, die echter terstond herkiesbaar

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1895

Jaarboeken | 192 Pagina's

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1895

Jaarboeken | 192 Pagina's

PDF Bekijken