GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 28

Bekijk het origineel

Bladeren
+ Meer informatie

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 28

Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit

2 minuten leestijd

18 terdaad geleerd, dat „unser sittliches Thun durch die Verdienste Christi überflüssig geworden" is''"), is het dogma der justificatio per fidem, de articulus stantis aut cadentis Ecclesiae van het Protestantisme, uitgedacht, zooals Denifie het voorstelt, om den zondaar een vrijbrief te geven voor het opvolgen zijner booze lusten, spreek dan niet langer van zekere laxheid in de moraal, maar beschuldig de Reformatie vrij van het grofste antinominianisme. Metterdaad is deze aanklacht van de dagen van Luther af tot op heden toe telkens weer tegen het grondbeginsel der Reformatie ingebracht. Ge beluistert haar weerklank in de vraag van onzen Heidelberger Catechismus: maakt deze leer geen zorgelooze en goddelooze menschen ? Of wilt ge, ze reikt eigenlijk terug tot de dagen van den Apostel Paulus, wien zijn tegenstanders reeds verweten, dat hij leerde : laat ons in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde, Rom. 6 : 1 . Nu stem ik toe, dat Luther door menig paradoxale uiting tot zulk een aanklacht wel eens aanleiding heeft gegeven. Het bekende : peccator esto et pecca fortiter, dat Luther aan Melanchthon schreef — een woord, dat in elke Roomsche polemiek maar al te gretig wordt aangehaald — moge al niet in letterlijken zin door Luther bedoeld zijn, maar goed te keuren is zulk een uitdrukking daarom toch niet. ") Zelfs ga ik nog verder en als Calvinist heb ik zeer ernstige bezwaren tegen Luther's voorstelling van den gevallen mensch als een truncus ac lapis'''); tegen de scheiding, die hij in den wedergeborene maakt tusschen den innerlijken mensch, die alleen gelooft en geen goed werk doet, en den uiterlijken mensch, die wel goede werken doet maar uit liefde tot den naaste " ) ; tegen zijn onderschatting van de beteekenis der wet als regula vitae voor Gods kind en zijn overschatting der Christelijke vrijheid "), omdat ik in dit alles metterdaad niet ongevaarlijke elementen zie voor het zedelijke leven. En nog veel minder wensch ik het op te nemen voor den ongelukkigen raad,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1910

Rectorale redes | 192 Pagina's

Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome - pagina 28

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1910

Rectorale redes | 192 Pagina's

Bladeren