GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

BAAS SCHUIL OVER HET GENADEVERBOND

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BAAS SCHUIL OVER HET GENADEVERBOND

5 minuten leestijd

OP EN OM ‘T KERKPLEIN

Hij was een singulier man.

Singulier in alles.

Singulier ook daarin, dat hij het zelf nooit geweten heeft.

Een deftig man.

Des Zondags heb ik hem nooit anders dan in ge- Wede jas en met hoge hoed ter kerk zien gaan. Zo gingen er in die dagen maar twee. Dominee en hij. Hij heeft het het langste volgehouden. Want toen Dominee de geklede jas voor het jacquet eerst en voor een zwart colbert had ingeruild en voor de hoge hoed een zwarte gleufhoed had aangeschaft bleef hij trouw aan de oude stijl.

Een deftig man.

Wanneer meester op school vertelde van Jan Arends, de mandemaker van Alkmaar, die lekeprediker uit de grote Reformatietijd, dan moest ik altoos aan hém denken.

Want hij was ook mandenmaker.

En een prediker bij de gratie Gods.

Al heeft hij nooit een preekstoel onder de voeten gehad.

En al „preekte" hij hooit.

Maar hij had altoos een goed woord. Zelfs wij, kwajongens, die we waren, luisterden altoos graag naar hem. Wat mocht hij graag vertellen uit de dagen van de Doleantie, toen de vrijgemaakte gemeente in de eerste tijd samen kwam in zijn mandenmakerswerkplaats, meestal onder het gehoor van een ander singulier man, een koffiebrander uit een nabije stad. Die werkplaats is een tijdlang de „schuilkerk" der dolerenden geweest.

Een schuilkerk in meer dan één zin.

Ze school weg achter een huizenrij.

Maar ze mocht haar naam ook dragen naar haar bezitter: Baas Schuil.

Zo heette hij.

Als iemand hem vroeg naar zijn naam, dan kon het gebeuren, dat hij ten antwoord gaf: Die staat in Psalm 143 : 9: „Bij U SCHUIL ik".

Inderdaad: daar stond Baas Schuil.

In die vier woorden was heel zijn leven getekend.

Baas Schuil' kende zijn Bijbel als weinigen. Die had hij stuk gelezen. De grondslag voor die bijbelkennis was gelegd op de Jongelingsvereniging. Daar hadden zij, in de tijd vóór de oprichting van de Bond, toen de methodiek nog niet uitgevonden was en leiddraadschrijvers nog niet aan de touwtjes trokken, jaren lang voor de pauze de Bijbel bestudeerd. Met de kanttekeningen. Dat kon je altijd nog aan Baas Schuil merken. Hij had wekelijks De Heraut gespeld. Van Bavinck wel het een en ander gelezen. Maar als de mensen op het huisbezoek aan ouderling Schuil wat vroegen, dan zei hij zelden, hoezeer hij Kuyper ook eerde, „Kuyper zegt", maar bijna steevast: „De HERE zegt". Dat was wijs van Baas Schuil. Dat was pastoraal. Hem is nooit overkomen, wat een andere ambtsbroeder eens geviel, wie, waar hij altoos met Kuyper schermde op het huisbezoek, pardoes de vraag gesteld werd naar analogie van 1 Corinthen 1 : 13: „Is Kuj^er voor U gekruist? Of zijt gij in Kuypers naam gedoopt? " Neen, Baas Schuil vermaande, leerde, wederlegde, verbeterde, onderwees in de rechtvaardigheid met de Schrift. Hij wist wel, dat deze daartoe gegeven is „opdat de , , mens Gods" vohnaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust".

Nooit vergeet ik zijn bidden.

Ik heb het slechts eenmaal gehoord.

Het was alles heel simpel.

Maar toen ik het hoorde, begreep ik: déze man bidt. Nooit vergeet ik hoe vaak ik hem eerbiedig hoorde zeggen: als het U belieft.

Het laatste gesprek, dat ik met Baas Schuil gehad heb, üep over het verbond der genade. Het was nu ruim vijfentwintig jaar geleden. In de dagen, toen de vragen omtrent de betekenis en de draagwijdte der belofte weer begonnen op te leven. Ik probeerde de oude — hij was toen reeds diep in de tachtig — op dit punt los te krijgen. En het lukte. Hij zei: Daar zal ik je eens wat van vertellen. Wij hadden, het kan m eenennegentig zijn geweest, of in tweeënnegentig — daar wil ik af wezen, een dominee beroepen. Je weet wel, dominee T)\fi. Toen hij de gemeente in de tijd van het beroep kwam bezoeken, ben ik met hem rondgegaan. En 's avonds voor de kerkeraadsvergadering zouden we een boterham eten bij bakker C. En terwijl vrouw C. het brood klaar maakte en we samen in de kamer wachtten, zei dominee: Schuil, mag ik je eens wat vragen? Ik zeg: zeker, dominee, als ik er een antwoord op weet Toen vroeg hij: kan ik in deze gemeente het verbond preken? Ik zei: daar moet ik eens even over nadenken. En toen ik daarover eens even mijn gedachten had laten gaan, heb ik geantwoord — (en nog zie ik zijn hand, de kromme wijsvinger vooruit gestoken, gebarend omhoog gaan) — Wel, dominee, dat kan altijd en dat kan overal. Als U 't maar doet zoals Paulus in 1 Corinthen 10: „ En ik wil niet, broeders, dat' gij onwetende zijt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijze gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben: want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar" — bezwerend ging de hand omhoog — , , Maar in 't merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn terneder geslagen".

Het verhaal besluitend voegde hij er nog aan toe: Zó ligt de zaak, jongen. En als je je daar nu maar aan houd, dan ga je veilig.

Dat was dan Baas Schuil over het genadeverbond. Woorden eens wijzen.

Ze hebben er het hunne toe bijgedragen, dat ik vandaag vrijgemaakt ben. Gereformeerd gebleven.

Toch óók: in de lijn der Doleantie?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 augustus 1952

De Reformatie | 4 Pagina's

BAAS SCHUIL OVER HET GENADEVERBOND

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 augustus 1952

De Reformatie | 4 Pagina's