GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 1

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 1

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

.

" ~ — ~ ~

^'-

Nummer 121 - Jamm

m MAANDELIJKSCHE

ig^j

VRIJE UNIVERSITEITSBLAD MEDEDEELINGEN O r g a a n van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Amsterdam / Keizersgracht i66

grondslag

Redactie-commissie: Prof. Dr F. W. Grosheide / Mr G. H. A. Grosheide / B. Faber Stukken toor de redactie te zenden aan: B. Faber / Keizersgracht i66 / Amsterdam

.J

IN NIEUW GEWAAD Het Vrije Universiteitsblad komt thans in nieuw gewaad en wordt voortaan wat de druk betreft, verzorgd door Drukkerijen Ellerman Harms te Amsterdam. Vanaf het eerste nummer, in November 1932, heeft Hummelen's Boekhandel en Electrische Drukkerij N.V. te Assen, de uitgave verzorgd, doch mede door roof der machines van deze drukkerij tijdens de bezetting, ondervond de verschijning van- ons blad den laatsten tijd dikwijls ernstige vertraging. Met volle medewerking van de fa. Hummelen is thans de opdracht gegeven aan Drukkerijen Ellerman Harms. De tijd voor het nieuwe gewaad was daarmede gunstig. Dat een omslag nog niet mogelijk is, wordt ook door ons betreurd. Overigens zijn wij overtuigd, dat aan het uiterlijk alle mogelijke zorg zal worden besteed en dat op regelmatige verschijning in de toekomst mag worden gerekend. Bij het afscheid moge aan den heer F. Bertram, die zooveel jaren met toewijding zich gaf voor de verschijning van ons blad, hartehjk dank worden gezegd voor zijn prestaties. Dat het V.U. blad er kwam en door de lezers gewaardeerd werd, is voor een niet gering deel aan hem te danken. Bij deze gelegenheid mag tegelijk nog wel even in herinnering worden gebracht, wie recht hebben op regelmatige toezending van het V.U. blad. Dat zijn allereerst de correspondenten, Hoofden Vrouwen V.U. Hulp en de leden der plaatselijke-, ring- en provinciale comité's. Verder de leden der Vereeniging en de begunstigers, voor zoover zij ƒ5.— of meer per jaar bijdragen. Dat niet aan allen, die door een contributie of door het sparen in een busje de V.U. steunen, ons blad elke maand gezonden kan worden, is jammer. De kosten zijn echter te hoog om daartoe, te kunnen overgaan. Daarom wordt voor hen, die minder dan ƒ5.— per jaar contribueeren, volstaan met tóezending van het uitgebreide nummer in )uni, waarin ook het jaarverslag en programma voor de jaarvergadering worden opgenomen. Voorts kan ieder, die de V.U. welfinancieelsteunt, maar voor wie een bijdrage van ƒ 5. — per jaar onmogelijk is, aan het V.U. Bureau verzoeken om geregelde toezending van ons blad. Aan zulke verzoeken wordt gaarne voldaan. Ons blad in nieuw gewaad! Het blijve en worde steeds meer dienstbaar aan zijn doel: bevordering van het contact tusschen Universiteit en volk en werke ertoe mede, dat de belangstelling voor onze Vrije Universiteit in toenemende mate blijkt. 1769

i^^SÊ,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1947

VU-Blad | 105 Pagina's

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 1

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1947

VU-Blad | 105 Pagina's