GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Sikkelfonds.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sikkelfonds.

3 minuten leestijd

Zooals in de dagbladen reeds gemeld werd, is door Prof Grosheide het initiatief genomen om een blijvend aandenken aan de nagedachtenis van Ds. Sikkel te stichten.

Het Comité, dat onder zijne leiding zich daartoe bereid verklaarde, heeft ons nu de volgende circulaire toegezonden, waaraan we gaarne plaats verleenen:

L. S.,

Den 17den Augustus 1920 is Ds Sikkel in Christus ontslapen.

Maar hij leeft voort in de harten van duizenden, die zijn woord hebben gehoord, of zijn geschriften hebben gelezen.

Bovenal heeft hij in die harten aangekweekt diep ontzag voor het Woord Gods. En juist door de prediking van Ds Sikkel is het geweest, dat velen de beteekenis van het Woord Gods, de eischen die het stelt, den troost, dien het biedt, voor het persoonlijk leven, voor heel het leven der menschen, hebben leeren verstaan.

Toen dan ook bij eenige broederen de gedachte opkwam, om een blijvend aandenken aan Ds J. C. Sikkel te slichten, begrepen ze, dat hij niet door een grafmonument of iets van dien aard moest worden geëerd, maar door, zoo het mogelijk was, zijn werk, , zijn hoofdwerk, waarbij het Woord Gods in het middelpunt stond voort te zetten.

Merkwaardig was het, hoe allen, die, toen een voorloopigC oproep in de bladen verscheen blijk gaven van hun sympathie, door dezelfde gedachten bleken bezield.

En toen in Amsterdam een vergadering werd gehouden, waarop afgevaardigden uit-verschillende kringen, waarin Ds Sikkel gearbeid had alsook tal van vrienden aanwezig waren, kwam ook daar dezelfde gedachte tot uiting.

Zoo rees dan het plan, een fonds te stichten dat zou kunnen dienen om zooveel mogelijk voort te zetten den arbeid van Ds Sikkel, en dat door het dragen van zijn naam ook voor het volgend geslacht vertolken zou, hoe het zaad, door Ds Sikkel gestrooid in den naam des Heeren, niet onvruchtbaar is gebleven.

In de eerste plaats zou uit zulk een fonds kunnen worden bekostigd de uitgave van verschillende preeken en van een aantal grootere of kleinere werken, die na den dood van Ds Sikkel afgemaakt in portefeuille werden gevonden.

In de tweede plaats kan worden getracht, verschillende reeds gedrukte, doch uitverkochte werken van Ds Sikkel op nieuw uit te geven, als ook, daarvoor in aanmerking komende artikelen uit bladen of tijdschriften te doen herdrukken.

Terwijl eindelijk in de derde plaats door zulk een fonds kan worden gepoogd, het werk van Ds Sikkel in dien zin voort te zetten, dat steun werd geboden aan de uitgave van geschriften, die zich bezig houden met de verklaring van het Woord Gods overeenkomstig de Gereformeerde belijdenis.

Een grootsch plan, dat veel geld kosten zal, maar een schoon plan, waardoor niet slechts Ds , Sikkel zou worden geëerd, maar ook ons volk kon worden gezegend.

Daarom durven ondergeteekenden met vertrouwen tot ü te komen, en U te vragen: wil voor 'n te stichten Johannes Cornelis Sikkel fonds met het bovengenoemde doel, een, kon het zijn, wat groote bijdrage toezeggen of zenden, liefst vóór den ISden October, aan den Heer H.Munnik, Amsterdam, AUard Piersonstraat 5 huis. , .

Het Comité:

Prof. Dr'F. W. GROSHEIDE, Amsterdam

Prof. Mr A. ANEMA, Zantvoort

Ds K. FERNHOUT, Amsterdam

Mr G. H. A. GROSHEIDE, Amsterdam

J. BALHUIZEN, Amsterdam

H. MuNNiK, Amsterdam

Ds H. BROUWER, Heemstede

Ds J. C. RüLMANN, Utrecht

Mr. G. VAN. BAREN, Schiedam

Dr K. DIJK, 's-Gravenhage

J. P. THIERRY, 's-Gravenhage

J. TIMMERMANS, Hijlaart (Fr.)

A. VERLEUB, Watergraafsmeer

plan lijkt ons uit­ Het hier geopperde stekend.

We bevelen het daarom van harte aan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Sikkelfonds.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's