Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 6

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 6

Rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

2 minuten leestijd

M a a r dit, oppervlakkig beschouwd, zoo bescheidene hermeneutisch-homiletische handboek beteekent veel meer: ook de auteur zelf heeft er meer mee bedoeld, zooals blijkt uit den titel. M e n zou feil gaan, wanneer men dien vertaalde door ,,Over de Christelijke leer": i n die beteekenis zou de titel den inhoud niet dekken. O v e r b e c k ) heeft het eerst de juiste vertaling gegeven: ,,Over de Christelijke wetenschap"; N o r d e n ) , G u s t a v K r ü g e r ) e n anderen hebben haar met instemming overgenomen en zooals, naar ik hoop, straks zal blijken, terecht, al vraag ik me af of de auteur het woord doctrina, dat hij toch zeker gevoelde als afgeleid van docere, niet gebruikt i n zijn tweevoudige beteekenis van ,,wetenschap" en ,,onderwijs". V a n een werk n u over zulk een onderwerp i n dien tijd geschreven door een man als Augustinus mag men reeds a priori vermoeden, dat het van cultuurhistorische beteekenis is, en dat vermoeden zal blijken juist te zijn, wanneer men de waarde en de beteekenis van het boek nagaat voor den tijd, waarin het is geschreven. 7

8

9

Het adjectivum ,,Christiana" i n den titel wijst op een verbijzondering, hetzij van slechts limiteerenden, hetzij van limiteerend-antithetischen aard. T o t recht verstand van de bedoeling dezer verbijzondering is het dus noodig na te gaan, hoe het i n Augustinus' tijd stond met de doctrina, de, laat mij zeggen, door het onderwijs verkregen wetenschap. A l l e onderwijs, dat boven de elementaire kennis, die de literator of primus magister de jeugd bijbrengt, uitgaat, was nog steeds i n handen van de grammatici en de rhetoren. V a n georganiseerd wetenschappelijk onderricht buiten h u n scholen kan men niet spreken. Eeuwenlang hadden de grammatici aan de studeerende jongelingschap algemeene ontwikkeling geschonken aan de hand van de lectuur der dichters; de grammatici Graeci lazen vooral Homerus ) , de grammatici L a t i n i L i v i u s Andronicus' vertaling der Odyssee, en vooral Terentius en later Vergilius ) . Deze lectuur bood hun gelegenheid om, na de grammatische en stilistische verklaring, digressies te maken op het terrein der poëtica, metriek, literatuurgeschiedenis, muziek, philosophie, geographie, astronomie, mythologie en geschiedenis. Zoo was dus het onderwijs i n de artes liberales onlosmakelijk verbonden aan de lectuur der dichters, vooral van Vergilius: de 10

11

8

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 maart 1933

Inaugurele redes | 28 Pagina's

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 maart 1933

Inaugurele redes | 28 Pagina's

PDF Bekijken