Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Jaarboek 1936 - pagina 70

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jaarboek 1936 - pagina 70

2 minuten leestijd

68 Oprechte dank betaamt ons tegenover het geheele college, dat zooveel kostbaren tijd en werkkracht met liefde geeft aan de steeds moeilijker wordende verzorging van de stoffelijke belangen: sterke en beware God hun het geloofsbetrouwen, waarop zulke toewijding berust. Dat onze president-directeur, die als Minister-president tevens het roer hanteert van het schip van staat, zich hier meest door zijn secundus, den heer Van Dijk, liet vervangen, zal niemand bevreemden. Te grooter was de geestdrift, waarmee men hem te Leeuwarden ontving, toen hij daar ter jaarvergadering kwam van de Vereeniging, om er den ganschen dag te blijven. Zijn aanwezigheid, en het bezielende woord, dat hij sprak, waarin hij de gewichtige taak teekende, die de Vrije Universiteit in de toekomst nog zou hebben te vervullen, en den invloed, dien zij op het geestelijk leven des volks zou dienen te behouden en te versterken, hebben zeker ook meegewerkt tot de ontroerende offervaardigheid, waarmede staande de vergadering het heele tekort, alsof het een kleinigheid was, werd gedelgd: een gedenkdag in onze annalen! Deze 55ste jaarvergadering, waar ook nog het woord werd gevoerd door Rutgers, Ds. Den Houting, Schouten en Prof. Den Hartogh, was buitengewoon goed bezocht, en verliep in alle opzichten prachtig. De Friezen kunnen er met voldoening aan terugdenken. We zagen er weer opnieuw, hoe de band van universiteit en volk bij de trouwe Friezen de volste werkelijkheid is. Over den arbeid van het bureau en de groote schare van helpers onzer Vereeniging door heel het land zeg ik met Rutgers: „diepe eerbied". In de samenstelling yan het College van Curatoren, waar aftreden geen herkiezing uitsluit, kwam geen verandering. Onder leiding van den steeds jeugdige vitaliteit en opgewektheid toonenden Mr. S. de Vries Cz. — wie zou hem „den nestor" willen noemen? — behartigde het ook nu, toezicht houdend op de hoogleeraren, alle onderwijs- en wetenschapsbelangeri der Universiteit, door vele brieven. Moge het niet te streng gericht houden over den nu aftredenden rector, die soms wel toegevendheid behoefde. " Ook de Commissie van Toezicht, door de regeering benoemd, die volgens art. 201 der wet H. O. heeft te letten op deze bijzondere universiteit, behield dezelfde leden. Om de aangename wijze, waarop zij dat toezicht uitoefenen, en ook buitendien van hun belangstelling telkens blijken geven, hopen wij hen allen nog lang daarvan deel te zien uitmaken. De Deputaten voor het verband tusschen de Gereformeerde Kerken en de theologische faculteit bezochten herhaaldelijk de colleges; in de plaats van wijlen Ds. W. H. Gispen trad Dr. H. Kaajan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Jaarboeken | 178 Pagina's

Jaarboek 1936 - pagina 70

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Jaarboeken | 178 Pagina's

PDF Bekijken