GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vernieuwde levensbouw.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vernieuwde levensbouw.

4 minuten leestijd

Gij-verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik zal uwe steenen ganscli sierlijk leggen, en Ik zal n op saffieren grondvesten. Jesaja 54:11.

De wervelwind van Gods gerichten is over Jeruzalem komen aanstormen, toen Babel's koning zijn legerbenden beval dat Jeruzalem te nemen, te plunderen, te verwoesten en zijn inwoners weg te voeren als ballingen naar een vreemd land. Jeruzalem werd gebroken, afgebroken. Maar voor dat gebroken Jeruzalem is er nu goddelijke troost. D© Heere zegt Zip volk levensvernieuwing toe. Hij zal dat omgestormde Jeruzalem opnieuw bouwen. En in dien vernieuwden bouw zal Jeruzalem nieuwe heerlijikheid ontvangen, waarbij die van de oude stad niet te vergelijken valt: „Ik zal uwe steenen gansch sieren en u op saffieren grondvesten".

Het Woord des Heeren heeft hier, in voor den oosterling zoo aanschouwehjiken vorm, diepen, geestelijken zin. Wat door onze zonden is bezoedeld en doortrokken breekt de Heere af om het door vernieuwden levensbouw te doen verrij'zen in ongekende heerlijkheid. Centraal is dat gesdiied in Hem, in Wien Israël Israël is en om Wiens wille Jeruzalem wordt genoemd de stad des grooten Konings: Jezus Christus! Denk u Israël zonder Christus... ge kunt het niet, maar tracht het en Israël is weg. Die Christus heeft de zonden van Zijn volk op Zich genomen en de stral van Gods toorn gedragen. Het behaagde den Heere Hem te verbrijzelen. Om onze ongerechtigheden is Hij' gebroken, toen HiJ! hing aan het kruis in de donkerheid. Maar dat gebroken leven is opnieuw gebouwd, toen Hij uit het graf opstond in nieuwe levensheerUjkheid eo... hoe groot en schitterend is Zijh eer, door 't heil aan Hem bewezen!

Afbreken om dan opnieuw te bouwen in ongekende heerlijkheid , ziedaar Gods daad met allen, die Hij in gemeenschap met den Heere Jezus Christus stelt.

Zóó handelt Hiji met Betrus, die als een gebrokene wegwankelt uit den binnenhof van den hooge-Lpriester bij het hanengekraai... bitterlijk weenende. row • God . vernieuwt dien gebrotene tot een held, die op den Pinksterdag en daam-a, , voor niemand en niets bevreesd, den levenden Christus ïbelijdt.

Zóó handelt de Heere met Paulus, wanneer deze op den weg naar Damascus ter aarde stort en als een ..hulpbehoevende blinde bij de hand moet worden genomen. 'Die gebrokene wordt vernieuwd tot een apostel, die het Woord des Heeren zal indragen in heel de wereld zijher dagen tot in Rome toe.

Afbreken om dan opnieuw te bouwen, heerlijker dan tevoren de Heere handelt zóó met héél Zijn kerk, met al Zijn volk, met ieder, die door genade tot dat 'volk mag behooren.

De waarachtige bekeering is afsterving van den ouden mensch en opstanding van den nieuwen ffiensch: afbraak van het oude leven, dat in nieuwe ^eerlijkheid wordt opgebouwd door des Heeren Geest.

Die afbraak is pijnlijk! We ontwaren er niet Clods liefde in, maar doorvoelen Zijn toom, wanneer alles ons ontvalt, waarop we ons leven hadden gebouwd. Niets wordt gespaa, rd. Alles moet in "ons stuk. Ons mooi gebouwde leventje moet in puin. Er mag geen hoop^ meer voor ons ^zijii en geen uitzicht en geen toekomst. Het tarwegraan moiet "1 de aarde vallen en stei-ven. Het levenshuis moet worden gesloopt. Gelijk Jeruzalem gesloopt werd, toen God de zonden van Zijü volk bezocht.

Maar dan is er voor den verdrukte, van onweder voortgedrevene, ongetrooste, ook goddelijke levenstroost. Want nü hooren we uit het Woord des Heeren het woord voor ons gebroken hart. Nu wordt levende profetie: „Zie, Ik zal het doen. Ik, die afbrak, zal bouwen, ïn onvergelijkelijke heerlijkheid. Ik zal uwe steenen gansch sierlijk l^gen en Ik zal u op saffieren grondvesten".

Wat weet Gods genade niet te maken, nü nog, van een zondaar, van een driftkop., van een door zinnelijkheid overheerschte, van een schijnvrome, van één, die zich tegen Gods wonderlijke liefde lang heeft verzet! Wat weet God van hen te maken, als Hij ze afbreekt en gehéél afbreekt, om in nieuwe heerlijkheid hun leven te herbouwen!

En dan is er in dezen tijd nog maar de aanvankelijke vervulling van Gods belofte. De volkomen vervulling toeft nog.

Want nóg komt er één afbraak. Voor ieder persoonlijk in _; jijn stervensuur. Voor héél onze menschenwereld in de groote wereldafbraak, als de elementen branden zullen en vergaan.

Maar dan zal Gods wonderlijke herbouw worden gezien. Dan daalt in de verloste gemeente het nieuwe Jeruzalem op deze gereinigde aaide neer. In dat nieuwe Jeruz^alem ïxullen al Gods beloften, ook deze, wonderlijk en eeuwig zijn vervuld. Hei is de stad met gouden straten en paarlen poorten.

Naar deze stad met haar gansch sierlijk gelegde steenen en haar saffieren grondvesten ga, uit het heilig heimwee van Gods verlosten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 september 1925

De Reformatie | 4 Pagina's

Vernieuwde levensbouw.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 september 1925

De Reformatie | 4 Pagina's

PDF Bekijken