GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Bruder Zaiss wat léért gij?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bruder Zaiss wat léért gij?

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

OP EN OM 'T KERKPLEIN

Er is in de laatste tijd nogal een en ander te doen geweest over de dusgenaamde genezing-op-het-gebed. Vanuit het duitsê Rijnland maakt de beweging van deze genezing-op-het-gebed de tongen los en brengt zij de pennen in beweging. Velen zijn er als de kippen bij om ook hier weer te spreken van een manco der kerk. Zij zien in het optreden van Bruder Zaiss en de zijnen aan de kerk alweer een „onbetaalde rekening" gepresenteerd. Dat behoeft de kerk intussen niet al te zeer te verontrusten. Datzelfde werd voor een vijftien jaren ook gezegd, toen de Oxford-Group-Movement met zijn religieuse psychotechniek een Buchmanniaans Nieuw-Nederland van stapel zou doen lopen. Wie niet • meedeed gold voor onverbeterlijk conservatief. Intussen is de Group-Movement verzand, Buchman vergeten; zijn de enthousiasten van toen al weer aan het zoveelste nieuwe experiment, wéér boos op ieder, die niet even enthousiast mee doet. Het is altijd goed, „de kat maar eens uit de boom te zien".

Maar om op Bruder Zaiss en de genezing-op-hetgebed terug te komen, men wil ons doen geloven, dat we in die genezingen-op-het-gebed te doen hebben met wonderen. Anderen bestrijden dat. Men pleit pro en men pleit contra. Precies als bij de wondergenezingen in Lourdes, die Roomse bedevaartplaats. De ene medicus beweert, dat we in die genezingen te doen hebben met openbaring van het „boven-natuurlijke", de ander beweert, dat ze langs psychologische, psychoanalytische weg heel eenvoudig kunnen verklaard worden. En al naar gelang dat medisch oordeel anderen behaagt of niét, gaat men dat wetenschappelijk oordeel weer uit religieus vooroordeel verklaren. De medicus, die het , , wonder" een wonder laat, heet dan door vooringenomenheid verblind; de ander, die het „wonder" loochent heet gedreven te zijn door haattegen-de-godsdienst of verstard door kerkelijke gebondenheid tegen de beweging.

Zo kan de discussie doorgaan. En zo blijft de molen aan 't draaien. Maar er is een weg die uitnemender is. ' Men moest eens vragen naar de léér van de Bruder Zaiss.

Daar moet de beslissing vallen. De Schrift waarschuwt ons. Mozes deed wonderen voor Pharao. De Egyptische wijzen deden ze ook. ,

De apostel Paulus spreekt van de wonderen van de antichrist „wiens toekomst is naar de werking des satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen" (2 Thess. 2 : 9). Zo sprak hij overeenkomstig de woorden van de Here zelf: „daar zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden" (Matth. 24 : 24). En zo komt het ook, wanneer dat beest uit Openbaring 13 verschijnt, het beest met hoornen „des Lams hoornen gelijk": „het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen vóór de mensen en het verleidt degenen, die op de aard wonen" (13 : 12, 13).

Het gebeuren van een mirakel is dus op zichzelf nooit een bewijs dat de HERE aan de plaats des mirakels is. De plaats van een mirakel kan evengoed een plaats des satans zijn.

Beslissend is de vraag niet, wat er aan die plaats te zien is, maar wat er gehoord wordt; niet wat er wordt vertoond, maar wat er wordt gepredikt. En waar de leer der apostelen en profeten wordt gepredikt, daar is de Here Christus Zelf met Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest. Ook al gebeuren daar geen wonderen. Maar óók: waar die leer der apostelen en profeten niet wordt bewaard, daar is de Here Christus niet. Ook al gaan de mensen er van het ene wonder naar het andere.

Want de HERE heeft Zijn wonderen altoos gegeven tot- bevestiging van het Evangelie: „En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Here vproeht mede, en bevestigde het woord door tekenen, die daarop volgden" (Mark. 16:20). Door de wonderen gaf God getuigenis aan het Woord Zijner genade. (Hand. 14 : 3).

Daaraan zijn de wonderen van God en van Zijn Gezalfde te herkennen.

Als ze vandaag niet geschieden behoeft niet te verontrusten. dat ons

Ze zijn geschied.

En God heeft door de wonderen van de Zaligmaker en van Zijn apostelen eens en voorgoed het Woord bevestigd en aan het Woord der genade getuigenis gegeven.

En als men vandaag weer beweert, dat de wonderen der apostolische eeuw weer zijn weergekeerd, dan zullen we dat beweren hebben te toetsen aan de vraag of dan ook de apostolische leer daar in Rijnland is weergekomen ?

Niet: Bruder Zaiss, wat doet gij? Maar: Bruder Zaiss, wat leert gij?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 september 1952

De Reformatie | 8 Pagina's

Bruder Zaiss wat léért gij?

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 september 1952

De Reformatie | 8 Pagina's