Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

VU Magazine 1974 - pagina 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VU Magazine 1974 - pagina 3

3 minuten leestijd

m

magazine Het vu-magazine is een maandelijkse uitgave van de Vereniging voor w/etenschappeiijk onderwijs op gereformeerde grondslag. 'De Vereniging staat voor alle arbeid die van haar uitgaat, met name voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek dat aan de Vrije Universiteit plaatsvindt, op de grondslag van het Evangelie van Jezus Christus, dat naar de openbaring in de Heilige Schrift de mens in zijn gehele leven roept tot de dienst en verheerlijking van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, en daarin tot dienst aan de medemens.' (art. 4 van de Statuten)

'

Commissie van redactie: ds. K. M. R. van der Beek, prof. dr. Joh. Blok, Th. Booy (vice-voorzitter), drs. H. J. Brinkman, mevr. D. Dekker-Mulder, dr. E. Diemer, dr. P. J. G. Keuss, P. J. Kruijsse, dr. C. Rijnsdorp, prof. dr. R. Schippers (voorzitter). Eerste redacteur: B. van Kaam Tweede redacteur: C. J. Los Adres redactie: De Boelelaan 1105, Kamers 1 D-10en 1 D-12 Postbus 7161. Amsterdam-Bvt. Telefoon: 020-482679/484328

m

magazine Leden van de Vereniging (minimum contributie f 25,- per jaar) ontvangen het blad kosteloos. Prijs jaarabonnement: f 13,50 Studentenabonnement: f 8,50 (binnenland). Losse nummers f 1,50 Adres administratie (o.a. voor contributies en abonnementen): De Boelelaan 1105. Postbus 7161. Amsterdam-Bvt. Tel. 020-482674,482675 Postgiro 6327 Bank: Kas Associatie N.V.Amsterdam Gem. giro X 50 Betaling contributie en abonnement uitsluitend per toe te zenden acceptgirokaart. Bij onjuiste adressering s.v.p. verbeterd adresbandje terugsturen.

I magazine Advertenties: Bureau van Vliet bv, Burg. V. Fenemaplein 19, Postbus 20, Zandvoort. Tel. 02507-4745

m

magazine Opmaak en druk: Bosch & Keuning, Baarn

In dit nummer: Hoe heeft men in de loop der jaren aan de VU aangekeken tegen de wereld waarvan elk mens deel uitmaakt? Op pag. 17 een schets hoe men aan de VU beleefde wat aanvankelijk ervaren werd als het al of niet geestverwant 'buitenland' en wat men in de loop der tijden steeds meer is gaan zien als de wereld waartoe ook wij behoren en waarin wij mee bezig zijn problemen te veroorzaken. De toon van de VU werd steeds bescheidener, naarmate men meer kennis vergaarde.

Mansholt somber Op verzoek van een aantal lezers in dit nummer alsnog een fragment van de toespraak die dr. S. L. Mansholt op 27 november aan de VU hield. Een van zijn opmerkingen (pag. 27): in de laatste twintig jaar zijn de pogingen om ontwikkelingshulp te geven uit de economische groei, falikant mislukt.

Afrika's eenvoud Op dezelfde dag dat dr. Mansholt aan de VU sprak, verscheen in het tijdschrift 'Africa' een beschouwing van dr. E. Umeham Ikoku, medewerker aan de economische faculteit van de VU. Afrika zou er niet naar moeten streven het Westen 'in te halen'; beter zou zij haar eenvoud kunnen verheffen tot haar levenswijze (pag. 32).

Hulp voor gezin Enkele weken geleden hield dr. P. A. de Ruyter (lector in de Speciale Pedagogiek) een openbare ies. Hij behandelde daarin het geziil in opvoedingsnood; het gezin waarvan een der kinderen gedragsstoornissen vertoont. Hulpverlening zou zich niet meer alleen op het gestoorde kind, maar op het hele gezin moeten richten (pag. 38).

Indonesische voorspelling Een tweede artikel over Indonesië's economie loopt uit op een voorspelling die in Indonesië zelf werd gedaan: vijf eeuwen na de invoering van de Islam, dat zal zijn in 1977, is een opstand te verwachten. Het feit van de voorspelling zelf begint een autonome macht en geloofsovertuiging te worden onder de zwijgende bevolking, (pag. 13).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1974

VU-Magazine | 516 Pagina's

VU Magazine 1974 - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1974

VU-Magazine | 516 Pagina's

PDF Bekijken