Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 38

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 38

Uitgegeven ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan

6 minuten leestijd

Werken

van

Hoogleeraren

O n z e principieele en organisatorische houding ten opzichte v a n de lichamelijke o p v o e d i n g en de ontspanning. Referaat, gehouden o p de eerste conferentie v a n de Centrale v o o r Jeugdarbeid op Geref. grondslag. M o n t e s s o r i en onze jeugdarbeid, i n O n z e T i e n d e Jaarvergadering. E z r a ' s reformatie en de Pentateuchkwestie. Geref. T h e o l . Tijdschr., X X I I I e Jaargang. 's M e n s c h e n v a l , predikatie over G e n . 3 : 1—6, i n M e n i g e r l e i Genade, X l l e Jaargang. Leed de profeet Ezechiël bij tusschenpoozen a a n onvermogen tot spreken? Geref. T h e o l . Tijdschr., X X I I I e Jaargang. D e historische en religieuze waarde v a n het boek Esther. Referaat, gehouden op de Wetenschappelijke Samenkomst der V r i j e U n i v e r s i t e i t . D e profeet Jeremia, o p n i e u w uit den grondtekst v e r t a a l d en v e r k l a a r d . Eerste deel, hoofdstuk 1—24. D e symbolische handelingen der profeten uit psychologisch oogpunt beschouwd. Geref. T h e o l . Tijdschrift X X I V e Jaargang. Z i o n door recht verlost, preek over Jes. 1 : 27, i n M e n i g e r l e i Genade, X l V e Jaargang. Gereformeerd kerkelijk leven i n Schotland. Geref. T h e o l . Tijdschr., X X V e Jaargang. D e profeet Jeremia, o p n i e u w uit den grondtekst v e r t a a l d en v e r k l a a r d . T w e e d e deel, hoofdstuk 25—52. D e Klaagliederen, o p n i e u w uit den grondtekst v e r t a a l d en v e r k l a a r d . D e E x e g e s e v a n G e n . 2 en 3 en de beslissing der S y n o d e v a n A s s e n . Iets over Exegese v a n profetische voorzeggingen, Gereformeerd T h e o l o gisch Tijdschrift, X X V I I e Jaargang. H e t Bijbelsch W e r e l d b e e l d , het Paradijsverhaal en de Tekstcritiek, Geref. T h e o l . Tijdschrift, X X V I I e Jaargang. W e r e l d b e e l d en Paradijsverhaal. Gereformeerd T h e o l o g i s c h Tijdschrift, X X V I I e Jaargang. Laatste w o o r d over W e r e l d b e e l d en Paradijsverhaal, Gereformeerd T h e o l . T i j d s c h r i f t , X X V I I e Jaargang. Iets o v e r de s p r a a k v e r w a r r i n g ( G e n . 11). Gereformeerd T h e o l o g i s c h T i j d schrift, X X V I I I e Jaargang. Principieele v o r m i n g en de aantrekkingskracht v a n ons werk, i n „Onze 16e Jaarvergadering". D e geschiedschrijving i n het O u d e Testament. Rede bij de 48e herdenking der stichting v a n de V r i j e Universiteit. H e t boek Daniël, o p n i e u w uit den grondtekst v e r t a a l d en v e r k l a a r d . T h e reality of Prophetic R e v e l a t i o n , T h e E v a n g e l i c a l Q u a r t e r l y V o l . I. T h e turn of the tide i n Pentateuchal C r i t i c i s m , T h e E v a n g e l i c a l Q u a r t e r ly V o l . n . Iets over de verhouding v a n bizondere O p e n b a r i n g en H e i l i g e Schrift, Geref. T h e o l . Tijdschr., X X X I e Jaargang. T h e B o o k of Daniël, its historical trustworthiness a n d prophetical character, T h e E v a n g e l i c a l Q u a r t e r l y . V o ( l . II.

36

1922

1923

1923 1924

1925 1925 1926

1927 1928

1928 1928 1929 1930

Dr. V . HEPP. H e t T e s t i m o n i u m Spiritus Sancti. Ie D e e l . H e t T e s t i m o n i u m Generale. A c a d e m i s c h proefschrift. D e v o r m der Nieuw-Testamentische B r i e v e n volgens D e i s m a n n en zijn school. Geref. T h e o l . T i j d s c h r i f t . D e beteekenis der analogia fidei v o o r de exegese. Referaat, eref. P r e d . C o n f . Utrecht 19 Sept. 1916. Geref. T h e o l . T i j d s c h r i f t . Landhuishoudkunde en Goddelijke H u i s h o u d k u n d e . Leerrede, gehouden i n U r e des Gebeds v o o r het gewas. H e t is de laatste ure. Intree W a t e r g r a a f s m e e r .

1914 1915 1916 1916

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 38

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

PDF Bekijken