GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Ook in dorre

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ook in dorre

3 minuten leestijd

Ook in dorre cijfers ligt soms een welsprekende taal.

Mogen we daarom uit een onzer kleinere Kerken eens meedeelen, wat daar jaarlijks wordt bijeengebracht voor Armen en Kerk?

Voor de Armen werd gecollecteerd ƒ 3056.99; voor de Kerk kwam aan contributiën en collecten in ƒ 5957.64; terwijl bovendien voor andere doeleinden nog gecollecteerd werd ƒ yyó 38.

Te zaam maakt dat dus een bedrag van / 9780.91.

Het zielental dezer gemeente bedroeg op 31 December 1906, 1019 leden, waarvan 503 belijdende leden waren en 516 doopleden. Bijgevolg werd per hoofd ongeveer ƒ 10 opgebracht. Rekent men nu, dat de doopleden voor het overgroote deel kinderen zrjn, die nog geen eigen inkomen hebben, en dat ook van de belijdende leden ongeveer de helft bestaat uit vrouwen, voor welke de man te betalen heeft, dan blijkt, dat elk gezinshoofd voor de Kerk en de Armen jaarlijks ƒ 40 had bij te dragen.

Toonen deze cijfers niet, tot welk een offervaardigheid de gemeente in staat is, wanneer ze vrij is gemaakt van staatsbanden ?

En stel daartegenover nu eens het bericht, dat dezer dagen in de pers de ronde deed aangaande Leiden:

Door d, e gemeente-commissie van het Nederd. Herv. Kerkgenootschap was bij den Raad van Leiden ingediend een verzoek om toekenning van een subsidie uit de gemeentekas in de kosten van restauratie der Pieterskerk, geraamd op /163.000 gedurende 20 jaren ad /looo 'sjaars. Particulieren (leden van het kerkgenootschap), zouden in de kosten bijdragen ƒ 500 'sjaars.

B. en W. zijn echter van oordeel, dat in de eerste plaats op de leden der kerk de zorg rust voor een behoorlijke bijdrage in de kosten, minstens voor eene som van /1000 's jaars. B. en W. stelden dus den Raad voor, uit de gemeentekas gedurende 20 jaren / 500 in de restauratiekosten bij te dragen, mits gedurende dat tijd­ vak van particuliere zijden minstens/1000 werd toegekend. In den zin van dit praeadvies van B. en W. werd beschikt.

Ook in Utrecht worstelt men zoo met geldgebrek, dat Dr. Gunning, zij het dan ook ironisch, reeds voorstelde om de Domkerk voor een millioen aan de Roomschen te verkoopen, omdat de gemeente toch niet in staat bleek, dit prachtig monument van bouwkunst voor verval te bewaren.

Schier overal moet Rijk of Gemeente bijspringen om de Kerkgebouwen te restaureeren. Natuurlijk geschiedt dit dan onder het voorgeven, dat die gebouwen historische monumenten zijn, die een hooge kunstwaarde bezitten. Maar feitelijk k^mt heter toch op neer, dat de Hervormde' Kerk een aalmoes ontvangt om haar kerkgebouwen in goeden staat te houden; een aalmoes uit de beurzen van roomschen, gereformeerden, joden en ongeloovigen genomen.

En dat is nog het ergste niet.

Maar deze Hervormde Kerk, die jaarlijks anderhalf millioen gulden sudsidie uit de Staatskas krijgt voor haar predikantstractementen, is zelfs niet in staat uit collecten en vrijwillige bijdragen voor het ontbrekende te zorgen, en moet door kerkelijke belasting te heffen, met behulp van den kantonrechter geïnd, het tekort zoeken goed te maken.

Blijkt dan hieruit niet, hoe verlammend, ontzielend, alle energiedoovend zulk een staatssubsidie werkt, en mogen we niet dankbaar zijn, dat in onze kerken het heilige beginsel der liefde tot zulke offers in staat stelt?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 maart 1907

De Heraut | 4 Pagina's

Ook in dorre

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 maart 1907

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken