Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Berekening of constructie - pagina 7

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Berekening of constructie - pagina 7

Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte en der Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

2 minuten leestijd

HOOGEERZAME HEEREN DIRECTEUREN ONZER VEREENIGING, HOOGACHTBARE HEERE GESCHOOL ,

CURATOREN

DEZER HOO -

HOOGGELEERDE HEEREN HOOGLEERAREN, HOOGWAARDE HEER EN LEDEN V AN DE COMMISSIE VAN UITVOERING VAN HET GEREFORMEERD SCHOOL VERBAND, ZEERGELEERDE HEERE DOCTOREN DE E WETENSCHAPPEN,

o

DERSCHEI-

WELEERWAARDE HEEREN BEDIENAREN DES WOORDS. WELEDELE DAMES EN HEEREN STUDENTEN, EN VOORTS GIJ ALLEN, DIE VAN WAT NAAM OF RANG OOK HERWAARTS OPKW AAMT OM DEZE PLECHTIGHEID MET UW TEGENWOORDIGHEID TE VEREERE , ZEER GEACHTE EN ZEER GEWENSCHTE TOEHOORDERS EN TOEHOORDERESSEN!

In onzen tijd , waarin de aandacht voor opvoedkundige kwesties al meer gevraagd wordt, heeft men van m ee r dan ééne zijde gepoogd het karakter van de paedagogische stroomingen van het laatste vijftien-tal jaren te bepalen . Maar het terrein is zóó uitgestrekt en de verschijnselen en verschijningen, die de aandacht vragen zijn zoo talloos vele en zoo van onderscheiden geaardheid, dat het ons niet verbazen kan , dat de meest uiteenloopende antwoorden werden gegeven op de vraag naar het karakter der hedendaagsche opvoedkunde. Terwijl sommigen in den waan verkeerden , dat we den tijd eener wetenschappelijke opvoedkunde hebben bereikt, wijl men thans begon voor de paedagogiek als uitgangspunt te nemen de \Cerkelijkheden , waarin we leven en arbeiden, oordeelden anderen weer, dat door de opleving der metaphysica h et karakter der nieuwere paedagogiek werd bepaald , en we dáárom juist thans weer kunnen spreken over een tijd van wetenschappelijke opvoedkunde. 1) Meent men hier , dat de zorg voor de vorming van de persoonlijkheid het best de jongste paedagogische stroomingen markeert , ginds zegt men weer, dat het de zege der 1) cf. Dr. H. G. Ham a k e r, Over wetenschappelijke opvoedkunde XI. De H o v re, Verslagboek 3e R.K. Paed. Week. 4 I 4.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 oktober 1926

Inaugurele redes | 33 Pagina's

Berekening of constructie - pagina 7

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 oktober 1926

Inaugurele redes | 33 Pagina's

PDF Bekijken