Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 17

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 17

2 minuten leestijd

XVH

3. het adviseeren of het medewerken tot de stichting en de uitbreiding van scholen, op de in art. 6 omschreven wijze; 4. het doen van voordrachten of het medewerken tot de benoeming en het ontslag van hoogleeraren en van andere onderwijzers, op de in art. 6 omschreven wijze; 5. het jaarlijks regelen van de te geven colleges, op voorstel van en zooveel mogelijk in overleg met de hoogleeraren; >. en 6. het behartigen van alles wat betrekking heeft op de wetenschappelijke belangen van de scholen der Vereeniging. ART.

8.

Niemand kan als directeur of curator optreden, dan na onderteekening der verklaring, dat hij voor zich zelven persoonlijk het in art. '2 aangegeven standpunt aanvaardt, en bij al zijne handelingen als directeur of curator, en met name bij de benoeming van hoogleeraren, in de eerste plaats de handhaving van het daar uitgesproken beginsel beoogen zal. ART.

9.

Scholen worden gesticht en uitgebreid naar gelang geschikte personen en toereikende inkomsten daarvoor kunnen gevonden worden. De eerste school wordt geopend, zoodra drie katheders Runnen bezet worden. ART.

10.

De Vereeniging kan niet ontbonden worden vóór het in art. 14 bepaalde tijdstip, tenzij op voorstel van het bestuur of van minstens een tiende gedeelte' harer leden, en met goedkeuring zoowel van het bestuur als van de tot behandeling van dat voorstel opzettelijk sa^mgeroepene algemeene vergadering. ART. H .

Bij ontbinding der Vereeniging beslist de algemeene vergadering, welke bestemming aan de inkomsten, eigendommen en fondsen der Vereeniging zal gegeven worden, met dien verstande, dat in de eerste plaats alle geldelijke verplichtingen moeten worden nagekomen, vervolgens naar billijkheid wachtgelden of pensioenen moeten bepaald worden voor allen die aan de scholen der Vereeniging of in haren dienst waren aangesteld, en eindelijk het overblijvende moet besteed worden voor een doel, dat zooveel mogelijk nabij komt aan het doel waarmede de Vereeniging oorspronkelijk is opgericht. ART.

12.

Deze statuten kunnen niet anders gewijzigd worden, dan op voorstel van het bestuur of van minstens een tiende gedeelte van de leden der Vereeniging, en met goedkeuring zoowel van het bestuur als van de bij o

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1895

Jaarboeken | 192 Pagina's

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1895

Jaarboeken | 192 Pagina's

PDF Bekijken