GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Kerk-geszinsblad Canadese kerken

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kerk-geszinsblad Canadese kerken

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wij ontvingen het eerste nummer van „Canadian Reformed Magazine, Periodiek tot ontwlkkeluxg van het leven in gebondenheid aan Gods Woord, zoals dat beleden wordt in de Drie Formulieren van Enigheid".

Dit is, schrijft Ds W. Loopstra, een pover begin, en hij vraagt: waar zijn de krachten, die gedurig kunnen zorgen voor goede copie? Waar is de tijd? Waar is het geld? Waar zijn de abonné's? Hij voegt er aan toe: Wanneer we niet geloofden, dat ook deze arbeid ten zegen kan zijn voor de bewaring en vermeerdering van 's Heren kerken in Canada, we zouden er niet aan gedacht hebben om zolang we niet veel sterker in getal zijn, met dit plan te beginnen, 't Zijn de beide eerste Classisvergaderingen geweest, die een krachtige stimulans gaven tot de oprichting van dit Kerk-Gezinsblad, een combinatie, waarvoor bij meerdere mogelijkheden twee bladen gegeven zouden worden.

Er volgen kerkelijke berichten uit Classis-West en Classis-Oost en een Verslag van de kerkeraad der Can, Ref. Church te Hamilton, die onder praesidlum van Ds Loopstra vergaderde met de kerkeraad van de First Prot. Ref. Church of Hamilton, op welke vergadering besproken werd een Concept-Verenigingsacte. Deze zal nader met de leden van beide gemeenten besproken worden; zijn er straks geen gegronde bezwaren, dan zal de Vereniging haar beslag krijgen.

In een Bijlage worden de belde ontslapen hoogleraren van de Theologische Hogeschool herdacht; over Prof. Schilder schrijft Joh. de Haas o.a.:

In het bijzonder Prof. Schilder heeft, niet het minst door de twee bezoeken die hij .aan Amerika bracht in 1939 en 1947, zijn stempel gedrukt op en een duidelijk spoor nagelaten in het Gereformeerd Kerkelijk leven van de nieuwe wereld. Schilders invloed bleef niet beperkt tot Nederland, zij ging veel verder en v/e mogen wel zeggen, dat hetgeen er i's geschied tijdens zijn tweede reis naar Amerika, de ogen van velen heeft geopend voor het bederf, dat ook in de Chr. Ref. Church van Amerika was ingetreden. Ik heb hier het oog op de verklaring van het „Synodical Committee" dezer kerkgemeenschap in de „Wachter" en „The Banner", dat het Prof. Schilder niet toegestaan zou zijn te preken of een spreekbeurt te vervullen in enig Chr. Geref, Kerkgebouw en dit waarschuwingssein was n.b. al gehesen, voordat K. S. voet aan wal had gezet. Uit deze verklaring bleek maar al te zeer, hoe de leiding in de Chr. Ref. Church zich maar al te gaarne aansloot bij de synodoeraten in Nederland, terwijl men zich terzelfder tijd beijverde het immigrantenleger uit Nederland, waarvan de voorhoede toen juist arriveerde, vriendelijk te ontvangen en ook de vrijgemaakten onder hen trachtte over te halen zich bij hen ^ aan te sluiten. Dit alles onder het motto: , , De Nederlandse kwesties moeten maar in Nederland blijven, onze Kerk staat open voor U allen". Men deed graag mee met de vrienden in Nederland, om de profeten te weren en uit te werpen, maar wilde de zonen der profeten behouden.

We verblijden ons over de geloofsmoed van de Canadese Gereformeerde Kerken, opnieuw openbaar geworden in de maandelijkse uitgave van dit Kerk-Gezinsblad met z'n Amerikaanse naam en Hollandse inhoud. Op de duur zal mogelijk de eerste taal het winnen van de tweede — geen verlies, als maar fundament en doelstelling, in de ondertitel uitgedrukt, bewaard worden. Worde

dit Magazine een gezegende loop bereid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 juli 1952

De Reformatie | 8 Pagina's

Kerk-geszinsblad Canadese kerken

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 juli 1952

De Reformatie | 8 Pagina's