Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

VU Magazine 1972 - pagina 7

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VU Magazine 1972 - pagina 7

5 minuten leestijd

m

magazine

Onze hulp is in den Naam des Heren. Een combinatie van dat 'Jezus is Heer' en het randschrift van het zegel zou men in de doelstelling tot uitdrukking willen brengen.

Gehoorzaamheid

Inderdaad een hard oordeel, maar zo was het. Want Johannes de Doper, die het oordeel predikte, vonden ze een rare vent en men vermoedde dat de duivel zelf daarachter zat; hij was op zijn minst behekst. En toen een zeker iemand (de Zoon des mensen) kwam en at en dronk met de tollenaars en de zondaars en de genade verkondigde, kwam Hij te staan in de kwade reuk van een fuifnummer, die bij voorkeur vertoefde onder mensen van laag allooi. Het evangelie, met zijn prediking van oordeel en genade werd een kwestie van accenten, van 'daar voelen wij niets voor', 'dat ligt ons niet', 'daar moet je bij ons niet voor wezen'.

Ik dacht dat dit ook in belangrijke mate gelukt was. Natuurlijk valt er te praten over onderdelen. Maar dat wordt spoedig theoretisch. Men kan vragen: Welke God bedoel je? Paulus schreef immers: 'en werkelijk zijn er goden in menigte en heren Luisteren in menigte', I Korinthiërs 8:5. Men kan ook vragen: Wat bedoel je met 'zijn we- Welnu, als wij in de nieuwe doelstelling reld'? Is dat 'onze wereld', de mensenwe- van de universiteit God en zijn wereld wilreld of de kosmos (waar de wetsideeërs len dienen, dan kan dat alleen goed gaan in over spreken als ze zeggen dat de wet de een voortdurend gehoorzaam luisteren grens is tussen God en kosmos). Dat is alle- naar het Evangelie van Jezus Christus. maal niet onbelangrijk, integendeel. Maar Dat Evangelie laat accenten toe. Maar het het is voor mijn besef juist de bedoeling verbiedt ons van de grote vragen van onze van de doelstellingsformulering om ons zo wereld een kwestie van accenten, van 'ja, voor en na uit dat theoretische gedoe weg leuk' of 'hè nee' te maken. Het leert ons in te halen. de vrijheid van Christus naar elkaar te luisNatuurlijk moet ik voor dat besef wel een teren. goede grond hebben. Welnu, die zit voor Aan de universiteit doen we dat uiterst krimij in de woorden: 'in gehoorzaamheid aan tisch. Want dat kritische behoort bij de wetenschapsbeoefening. Alles moet dan worhet Evangelie van Jezus Christus'. De lezer veroorlove mij hierbij dan een den gemeten aan de waarheid. We noemen kleine exegetische uitweiding. Ik zou hier dat 'verificatie'. En we gaan daarbij uit van willen verwijzen naar het verhaal van Mat- onze kennis en die is weer sterk afhankelijk theüs 11: 16-19, waar Jezus spreekt over van onze cultuur en haar geschiedenis. Zozijn verhouding tot Johannes de Doper. doende kunnen er spoedig meningsverHij doet het in een soort gelijkenis. Waar- schillen, richtingen, scholen, als het ware mee zal hij 'dit geslacht' vergelijken? Het is partijen en op zijn minst botsing van megelijk aan kinderen op het marktplein. ningen ontstaan. In dergelijke gevallen Daar zijn er bij die een spelletje willen • doet dan de doelstelling van de universiteit doen. Laten we bruiloftje spelen, stellen ze een beroep op ons. voor. Hè nee, zeggen de andere kinderen Er is een verificatie van heel ons universidan. Nou, zeggen ze dan, zullen we dan tair doen en laten, waarbij het door ons begrafenisje spelen? Ook weer: ah nee! Zo zichzelf vastschroevend redeneren geslozijn de tijdgenoten van Jezus. Zijn oordeel ten circuit, bevrijdend doorbroken wordt; over hen is niet mals. De ene groep wil wat dat is de verificatie van het evangelie van en de andere groep zegt: hè nee. Ze komen de verzoening in Christus. er niet uit. Het wordt gewoon ruzie. Ruzie Dat is een geweldige zaak in een universiom niets. Had Jezus iets op het oog, toen taire gemeenschap met al die knappe menHij die kinderspelletjes aanduidde? Het sen en al die moeilijke vragen. kan best zijn. Misschien had hij de supertollenaars op het oog of de collaborateurs van de priesterklasse van zijn volk. Die Praktijk hadden wel geld voor feestjes. Maar de Natuurlijk houdt men dan de vraag: Maar mensen zeiden: hè nee. Misschien dacht hoe werkt zoiets in de dagelijkse praktijk? Hij vervolgens aan de Zeloten, de partisa- Het onderscheid tussen een openbare uninen in het verzet tegen Herodes Antipas versiteit en de VU is toch niet dat de VU en tegen Rome, die met alles en iedereen onderzoek en onderwijs heeft plus nog iets overhoop lagen. Maar de mensen zeiden bijkomends, het christelijke, waar je dan ook tegen hen: hè nee. Bij 'dit geslacht' op terug kunt vallen als er heel ernstige Worden de grootste zaken van het leven meningsverschillen aan het licht komen. een kwestie van meedoen of isolement. De Dat evangelie kan toch niet beslissen in wehele zaak wordt opgehangen aan aardig of tenschappelijke kwesties! Nee, maar het onaardig, gezellig of ongezellig, leuk of evangelie geeft ons de opdracht tot het dievervelend. Zo ziet Jezus het. nen van God en zijn wereld. Deze opdracht

Het bestuur van de Stichting Dagverblijven voor gehandicapten Zuid-Oost Utrecht te Veenendaal roept sollicitanten op voor de funktie van A. orthopedago(o)g(e)

B. psycholo(o)g(e) beiden op part-time basis

voor de afdeling Kleuters en Ouderen van haar dagverblijven. Schriftelijke sollicitaties met opgave van genoten opleiding en referentieadressen kunt U richten aan het bestuur van genoemde Stichting, Duizend Roeden 4, te Veenendaal.

^

tlitlMtWtWiWtïlIlWlWlWf m

1

*

1 1

1

1 ^s SI

De Silveren Spiegel en

La Cave Internationale wensen een ieder die het goed met de

ai

mensen meent

g

een gezegend

2

nieuwjaar

3

1

E3

*

1 i1 1 1 1 M

1

^^^1

9

1

Mantmtiaip

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1972

VU-Magazine | 570 Pagina's

VU Magazine 1972 - pagina 7

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1972

VU-Magazine | 570 Pagina's

PDF Bekijken