GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

VU Magazine 1978 - pagina 393

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VU Magazine 1978 - pagina 393

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

1 ^ magaTJme 39 Dat leidt inderdaad tot aardige discussies na de lunch. N a enige wijzigingen zullen beide brieven uitgaan. Hoezeer men zich met Nederland verbonden weet blijkt wel uit het algemeen oordeel dat de eerstkomende conferentie (de alliantie wordt inderdaad voorlopig in de ijskast gezet) in dat land gehouden zou moeten worden. D a t staat ook duidelijk in de brief aan de V U . De brief aan de P U brengt dank voor het vele dat deze instelling tot nu toe voor de conferentie heeft gedaan maar vraagt dringend a) om heroverweging van de strekking van de inhoud van de Koinonia Verklaring en van het toelatingsbeleid t.a.v. studenten; b) om al het mogelijke te doen om de onderwijsfaciliteiten beschikbaar te maken voor ieder die christelijk hoger onderwijs wenst en zulks zonder onderscheid van ras; c) zijn faculteiten en studenten aan te moedigen om te protesteren en te getuigen tegen onrecht dat geschiedt op universitair gebied in Zuid Afrika. Dit alles in het belang van een voortgaande vruchtbare samenwerking, want de genoemde punten vormen daar een belemmering voor. Om 16.00 uur exact wordt de conferentie gesloten. 's Avonds eerst een buitenmaaltijd bij Nick en Claire Wolterstorff met een zeer gemengd gezelschap. We staan hand in hand met elkaar verbonden als Elias T e m a het gebed voor de maaltijd zegt. Later op de avond blijven w e met een kleinere groep hangen bij Carvillhouse, waar we wederom vele gesprekken hebben over, met en en n.a.v. Z.A. Het blijft half twee. EPILOOG: De volgende (zon)dag zal ik 's avonds ten huize van Evan Runner nog een uur zwaar discussiëren met een P.U.-man. Maandag in het busje naar het vliegveld vraagt de ene Afrikaander aan de ander:,,waarmee vliegen we? United Airlines?" De ander aarzelt even. ,,Eh . . . N.C." Ik: ,,A.N.C.?" De Afrikaanders: ?!?!?!?! Totdat we in Detroit in het NorthCentral toestel stappen, zal ik in discussie gewikkeld zijn met Afrikaanders. Als ik in het vliegtuig naar Toronto zit realiseer ik mij pas goed wat ik tengevolge van de ,,tweede agenda" en het gemeenschappelijk platform van de conferentie de gehele week ben geweest: in dialoog met Zuid Afrika". Dan herinner ik me dat dat ook één van de kladkreten op mijn kamerdeur van de V.U. was. Het was zeer goed daar te zijn.

Angst in de politiek door Lisanne Gillieron en ds. Syb de Lange

,,Er is in de liefde geen vrees" 1 Joh 4,18 Het is vreemd over angst te praten. Als je flink bent, ben je nergens bang voor. En over angst praten is toegeven datje bang bent. Het is opvallend hoe zelden angst een onderwerp van gesprek is. Het kan niet anders: we ontwijken de dreiging die dit zou oproepen. Pas in de laatste tijd dringt angst als vraag zich aan ons op, laat zich niet meer verdringen; daarvoor is er te veel onzekerheid. Angst is zeker geen punt van aandacht in onze politieke overwegingen. Dan trekken we verbaasd de wenkbrauwen op: angst? We zijn zakelijk of emotioneel, maar we zijn natuurlijk nergens bang voor. Het is dan ook een vreemd thema voor een serieuze werkgroep, en dan nog wel een werkgroep van het hervormd-gereformeerd studentenpastoraat-diakonaat. De aanleiding om deze werkgroep op te richten waren de gebeurtenissen rondom de RAF in Duitsland en de behandeling van de RAF-leden. Ook andere zaken, de gijzelingen in Nederland, de Berufsverbote in de Bondsrepubliek en de steeds terugke-

rende daden van terrorisme in Europa en elders riepen zoveel op, dat we niet meer onder een nadere analyse uit konden. Wat opvalt is de felheid en het gebrek aan maatschappelijke zelfkritiek waarmee op dit soort dingen gereageerd wordt, en de angstaanjagende wijze waarop ze veelal in de pers gepresenteerd worden. Moet angst hierin niet een centrale rol spelen? Vanuit die vraag besloten we een week te organiseren in en om de VU van 8 tot 15 oktober- met de titel van dit artikel.

Angst Prof. P. C. Kuiper beschrijft in ,,Hoofdsom der psychologie" (1973) angst als een gevoel van bedreiging optredend bij een naderend gevaar, een gevoel waaraan men niet ontsnappen kan. Angst is dus geen reactie die beantwoordt aan dat gevaar, maar aan de beklemming die met dat gevaar komt aansluipen. Daarbij kan het gevaarde onbekende en onzekere faktorzijn, ja hoe onzekerder en onbekender het gevaar des te sterker de angstaanjagende beklemming. Angst is niet gericht op iets bepaalds; juist het onbestemde ervan maakt de belevenis zo kwellend. Wij menen nu dat juist door het kenmerk

Waarom dit thema? ,,Angst in de politiek" is het thema dat begin oktober door een werkgroep van het hervormd-gereformeerd studentenpastoraat in de VU aan de orde wordt gesteld. ,, Waarom dit thema?" vroeg VU-Magazine aan studentenpredikant Syb de Lange. Samen met Lisanne Gillieron, lid van de werkgroep schreef ds. De Lange bijgaand artikeltje. Het programma ,,angst in de Politiek" start zondag 8 oktober "s avonds om zeven uur in de Keizersgrachtkerk met het Politiek Avondgebed. 9 tot 13 oktober wordt in de hal van het VU-hoofdgebouw een ,,etage van.de angst" uitgestald. Maandag 9 oktober spreken om 2 uur in het hofdgebouw (8A00) ds. Jaap Faber en Bouwe Kalma. Woendag 10 oktober draait om 12.30 de film Cabaret en vanaf 2 uur is er in 2A05 een doorlopende tv-montage te zien. Woendagavond 11 oktober wordt door prof. dr. H. Bianchi, mr. J. D. v.d. Meulen (UvA) en drs. W. J. Deetman, (CDA) gediscussieerd over de stelling; , .Ieder die zich inzet voor vrijheid en recht, krijgt in onze rechtsstaat alle gelegenheid dit te doen zonder angst". (8 uur, 2AOO), Donderdag 12 oktober geeft Fulbert Steffensky een gastcollege over ,,Ontwikkelingen in Duitsland die zijn terug te voeren en leiden tot angst" (14AOO), gevolgd door een boiTel onder de naam ,,Opkikker". Vrijdag 13 oktober wordt een video-experiment met agressie uitgevoerd. Deelnemers zijn studenten; eerder werd het uitgevoerd met politiemensen. En tenslotte is er zondag om 10.30 uur een huisdienst thuis bij ds. Syb de Lange, Olympiaplein 19. Thema: ,,Er is in de liefde geen vrees". Publiek van buiten is bij alles welkom.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1978

VU-Magazine | 484 Pagina's

VU Magazine 1978 - pagina 393

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1978

VU-Magazine | 484 Pagina's