Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 8

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 8

Uitgegeven ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan

5 minuten leestijd

Werken

van

Hoogleeraren

6

D e C h r i s t e l i j k - N a t i o n a l e n o p de vergadering v a n „Schoolverband". D e leer der onsterfelijkheid en de Staatsschool. E e n perel i n verkeerde schelp. ( D r . Pierson's jongste Gidsartikel.) H e t M o d e r n i s m e , een fata morgana op Christelijk gebied. D e Z e n d i n g naar de Schrift. O , G o d ! W e e s mij zondaar genadig. Leerrede o p oudejaar 1870. T w e e d e zestal leerredenen. D e sneeuw v a n den L i b a n o n . ( I n : „ D e Z a a i e r " . ) Lijst v a n Psalmverzen ten dienste v a n predikdienst, catechisatie e n huisgezin D e Bartholomeusnacht. „Bekeert U , want het K o n i n k r i j k G o d s is nabij ! " Leerrede op d e n O u d e j a a r s a v o n d 1871. H e t vergrijp der zeventien ouderlingen. M e m o r i e v o o r den Amsterdamschen

1870 1870 1871 1871 1871 1870 1871 1872 1872 1872

K e r k e r a a d gesteld. U i t het W o o r d . Stichtelijke Bijbelstudiën.

1872 1872 1875 1879 1884 1884 1886 1873 1873 1873

Ie bundel 2e bundel 3e bundel T w e e d e Serie Ie bundel 2e bundel 3e bundel V r i j h e i d . Rede ter bevestiging v a n D r . P h . S . v a n R o n k e l , te A m s t e r d a m . E e n h e i d . Rede ter bevestiging v a n D s . P . v a n S o n , te A m s t e r d a m . O n s huis. Leerrede. Confidentie. Schrijven a a n den W e l e d . H e e r J. H . v a n der L i n d e n , Amsterdam. H e t C a l v i n i s m e , oorsprong en w a a r b o r g onzer constitutioneele vrijheden. D e schoolkwestie. ( Z e s brochures.) R o m e en D o r d t . Liberalisten en Joden. O n s P r o g r a m (met bijlagen). D e Leidsche Professoren en de executeurs der Dordtsche nalatenschap. Verweerschrift. Revisie der revisielegende. D e S y n o d e der Nederlandsche H e r v o r m d e K e r k uit haar eigen v e r m a a n brief geoordeeld. Het V l i e g e n d B l a d . I—II I—IV A n t i r e v o l u t i o n a i r óók i n u w huisgezin. Bede om een dubbel „Corrigendum" a a n D r . A . W . B r o n s v e l d . „Strikt genomen". H e t recht tot universiteitsstichting staatsrechterlijk en historisch getoetst. Souvereiniteit i n eigen k r i n g . Rede te rinwijding v a n de V r i j e U n i v e r siteit te A m s t e r d a m H o n i g uit den rotssteen. 2 deelen D e Hedendaagsche Schriftcritiek i n haar bedenkelijke strekking v o o r de gemeente des levenden G o d s . Rede bij de overdracht v a n het rectoraat der V r i j e U n i v e r s i t e i t te A m s t e r d a m . D . F r a n c i s c i Junii O p u s c u l a T h e o l o g i c a Selecta. A l e x a n d e r C o m r i e . (In : „ T h e catholic presbyterian".) E x ungue leonem, ofte D r . Doedes' methode v a n symbooluitlegging o p een enkel cardinaal punt getoetst. W e l k e zijn de vooruitzichten v o o r de studenten der V r i j e U n i v e r s i t e i t ? Rede ter inleiding v a n de meeting der V e r e e n i g i n g v o o r hooger onderwijs op Gereformeerden grondslag, te L e e u w a r d e n . D e drie Formulieren v a n E e n i g h e i d v o o r kerkelijk en huiselijk gebruik uitgegeven, met de K e r k o r d e . Geschiedenis der martelaren. N a a r den druk v a n 1671 door J. G . O . T r a c t a a t v a n de reformatie der kerken. O p Luthers vierde eeuwfeest.

1872

1873 1874 1875 1876 1878 1879 1879 1879 1879 1880 1888 1880 1880 1880 1880 1880 1881 1882 1882 1882 1882 1883 1883 1884

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

PDF Bekijken