Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 39

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 39

Uitgegeven ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan

5 minuten leestijd

Werken

37

van

Hoogleeraren

V o o r de dooden gedoopt. E e n voorbeeld v a n exegese naar de A n a l . P i d e i . Geref. T h e o l . T i j d s c h r . 1917 In H e i l i g Sieraad. Z e v e n predikatiën. 1918 De Antichrist. 1919 D e W a a r d e v a n het D o g m a . 1920 H e t R a a d s e l v a n onzen tijd. Rede op B o n d s d a g . A m e r s f o o r t . 1921 D r . H . Bavinck. 1921—1923 Jezus-verlangen. Afscheidspredikatie te W a t e r g r a a f s m e e r . 1922 Gereformeerde A p o l o g e t i e k . Rede bij de aanvaarding v a n het ambt v a n hoogleeraar aan de V r i j e Universiteit. 1922 H e t misverstand inzake de leer der algemeene genade. 1923 Levensbericht v a n D r . H . B a v i n c k , i n de Levensberichten der M i j . v a n N e d e r l . Letterkunde te L e i d e n . 1923 Geestelijke Stroomingen. A r t . i n Gedenkboek „ N a vijf-en-twintig j a r e n " . 1923 D r . B r u i n i n g s V e r z a m e l d e Studiën. D r i e art. Geref. T h e o l . T i j d s c h r i f t . 1924 International C a l v i n i s m . 1924 D e mystieke factor in het C a l v i n i s m e . 1929 Internationaal C a l v i n i s m e . 1929

Mr. CHR.

ZEVENBERGEN.

K a r a k t e r en Geschiedenis der iudicia bonae fidei. A c a d e m i s c h proefschrift V.U. Leerboek v a n het N e d e r l a n d s c h recht der order- en toonderpapieren. D e rechtspositie v a n den acceptant eens wissels en v a n den uitgever eener promesse, in het W e e k b l a d v o o r Privaatrecht, Notarisambt en Registratie (2960). W e z e n en overdracht v a n het rekta-papier, i n het W e e k b l a d v o o r P r i v a a t recht, Notarisambt en Registratie. (2972). D e H o o g e R a a d en het rechtskarakter v a n het a v a l , i n het N e d e r l a n d sche Juristenblad.

D r . H . J.

1930 1924 1926 1926 1927

POS.

Z u r L o g i k der Sprachwissenschaft. D i s s . H e i d e l b e r g . Kritische Studien über philologische M e t h o d e . A i a d e m i s c h proefschrift V . U . Algemeene T a a l w e t e n s c h a p en Subjectiviteit. Rede gehouden bij a a n v a a r d i n g v a n het hoogleeraarsambt aan de V r i j e Universiteit. M e n s c h en Ruimte. A l m a n a k N . D . D . D . Bespreking v a n K a r l V o s s l e r : Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie 1923, i n N e o p h i l o l o g u s . Bespreking v a n R . U n g e r : Literaturgeschichte als Problemgeschichte 1924, in Neophilologus. Bespreking v a n E . Rothacker: E i n l e i t u n g in die Geisteswissenschaften 1920, i n T i j d s c h r i f t v o o r Wijsbegeerte. V o m vortheorethischen Sprachbewusstsein i n Philosophischer A n z e i g e r . H e t methodisch verschil tusschen N a t o r p en H u s s e r l inzake de subjectiviteit. Tijdschrift v o o r Wijsbegeerte. O v e r W e r k e l i j k h e i d , i n „ W o o r d en G e e s t " . O v e r primitiviteit i n de taal. „ T e l e g r a a f " . Bespreking v a n Jespersen, P h i l o s o p h y of G r a m m a r , i n N e o p h i l o l o g u s . Dialectische V r a g e n , I, Eltheto. D e psychognostische denkwijze. T i j d s c h r . v o o r Wijsbegeerte. Inleiding tot de Taalwetenschap. V o l k s Universiteits-Bibliotheek. C . J. Scaliger, de C a u s i s Linguae Latinae en zijn denkbeelden over g r a m matica, i n : V e r h a n d e l i n g e n v a n het E l f d e Nederlandsche P h i l o l o g e n congres.

1922 1923 1924 1925

1926

1927

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 39

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

PDF Bekijken