GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Studentenalmanak 1915 - pagina 105

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Studentenalmanak 1915 - pagina 105

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

HOOGLEERAREN, LECTOREN ENZ. 97

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID

F . A. M O L S T E R , handelsrecht. Internat, privaatrecht; Dr. D .

VAN EMDEN, staathuishoudk., statistiek; Mr. PAUL SCHOLTEN,

burgerl. r e c h t en burgerl. procesr., R o m . r e c h t ; Mr. I. H . HijMANS,

failUssementswet, R o m . recht, jurisprud.; Mr. J. A . VAN H A M E L ,

strafr., strafvord., strafproces, gevangeniswezen; Mr. H . D . J.

BODENSTEIN, Zuid-Afrik. r e c h t ; Dr. W . H . NOLENS, (buit.gew.)

arbeidswetgeving.

Privaat d o c e n t : F . S. MEYERS, Psych.; Mr. T H . B O R R E T ,

notariaat, fiscaahecht.

FACULTEIT DER GENEESKUNDE

Dr. P. K. P E L , ziekte- en g e n e e s k u n d e m e t d e p h y s . diagnostiek

en k h n . der infectie-ziekten; Dr. J. ROTGANS, propaed, heelk.,

algem. heelk., operation in c a d a v e r e ; D r . M. S T R A U B , oogheelk.;

Dr. H . T R E U B , verlosk. e n leer der vrouwenziekten; D r . R. H .

S A L T E T , gezondheidsleer; Dr. C. W I N K L E R , klin. n e u r o p a t h o l . en

p s y c h . ; Dr. L . B O L K , o n t l e e d k u n d e ; Dr. O . L A N Z , heelk.; Dr. P.

RuiTiNGA, algemeene ziekteleer, geneesmiddelleer; Dr. W . M.

DE V R I E S , alg. pathol. anatomie, gerecht, g e n e e s k u n d e ; Dr. G.

V. RijNBERK, physiol.; Dr. J. VAN R E E S , (buit.gew.), histologie;

Dr. S. M E N D A S D A C O S T A (buit.gew.), huidziekten, geslachtsziekten;

Dr. J. K. A . W E R T H E I M , S A L O M O N S O N (buit.gew.), perifeere zenuw-

ziekten. R ö n t g e n s t r a l e n , degeneratieleer (ook voor juristen); Dr.

H . B U R G E R , (buit.gew.) neus-, keel-, o o r h e e l k u n d e .

L e c t o r : Dr. J. DE B R U I N , kinderziekten, vaccinatie.

Privaat d o c e n t e n : Dr. N . VAN RiJNBERK, pract. oogeeelk.;

Dr. M. A . M E N D E S DE L E O N , verlosk. en v r o u w e n z . ; D r . C. B.

T I L A N U S Jr., chir.; H . T I M M E R , c h i r . ; H . R. G. J. B R O N G E R S M A ,

ziekte d e r u r i n e w e g e n ; D r . L . J. J. MuSKENS, zenuwziekte; D r .

G. A . M. VAN W A Y E N B U R G , p a e d o l o g i e ; J. J. VAN L O G H E M , para-

sitologic; Dr. N . H . SwELLENGREBEL, tropische h y g i è n e ; L. H E I J E R -

MANS, beroepsziekten; Dr. J. P. KLEIWEG DE Z W A A N , medische

c u l t u u r g e s c h i e d e n i s ; G. P. v. T R O O Y E N , o n g e v a l l e n - g e n e e s k u n d e ;

S. J. D E L A N G E , m i c r o s c a n a t . v a n h e t centr. zenuwst. T e c h n i e k

van h e t m a k e n van p r e p a r a t e n ; C. F . V. VALKENBURG, anat. van

't zenuwstelsel; O . J. W I J N H A U S E N , ziekte door stofverwisseling: Dr.

K. H . BOUMAN, psychiatr. onderzoek m e t h . e n diagnostiek; B. C. P .

J A N S E N , Biochemie; T H . E . F . K R U I T E , Physiol.; B. P. SOMANIE, scrol.

7

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Studentenalmanak | 202 Pagina's

Studentenalmanak 1915 - pagina 105

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Studentenalmanak | 202 Pagina's