Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 9

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 9

Uitgegeven ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan

4 minuten leestijd

Werken

7

van

Hoogleeraren

Plancius-rede. O p naam v a n „Patrimonium" tot de leden der T r a n s v a a l sche deputatie gericht. Ijzer en leem. Rede ter inleiding o p het gebed v o o r de V r i j e Universiteit te A m s t e r d a m . Bedoeld noch gezegd. Schrijven a a n D r . J. H . G u n n i n g Jr. H e t dreigend conflict. M e m o r i e , gesteld v o o r de gevolmachtigde commissie uit den Amsterdamschen K e r k e r a a d , ter v o o r l i c h t i n g der gemeente i n zake de attesten. H e t conflict gekomen. C o n t r a - M e m o r i e inzake het Amsterdamsch conflict. (Opgesteld met P r o f . D r . F . L . Rutgers.) D r . K u y p e r v o o r de S y n o d e . Laatste w o o r d tot de consciëntie v a n de leden der S y n o d e . K o r t verhaal v a n den Kerkelijken strijd te A m s t e r d a m . A f w e r p i n g v a n het juk der synodale hiërarchie. A l z o o z a l het onder U niet zijn. (In : „Uit de diepte".) E e n ziel die zich nederbuigt. ( I n : „Uit de diepte".) W a t ons tegenover de tweede hiërarchie te doen staat ? (Referaat op het Gereformeerd Congres.) D e verborgen dingen zijn v o o r den Heere onzen G o d . (In : „Uit de diepte".) Kerkenordening. S i o n door recht verlost. Tijdrede. D e twaalf Patriarchen. Bijbelsche karakterstudiën. D e vleeschwording des W o o r d s . Tweeërlei v a d e r l a n d . ( T e r inleiding v a n de Z e v e n d e Jaarvergadering der V r i j e Universiteit.) D a g e n v a n goede boodschap. Ie bundel 2e bundel 3e bundel 4e bundel H e t C a l v i n i s m e en de kunst. D r . Gisberti V o e t i i Selectarum D i s p u t a t i o n u m Fasciculus. H e t w e r k v a n den H e i l i g e n Geest. Institutie ofte onderwijsinghe i n de Christelijke religie door Johannes C a l vinus, overgezet door W i l h e l m u s Corsmannus; naar den oorspronkelijken tekst verbeterd, i n de taal verduidelijkt en v a n een inleiding v o o r Zien. N i e t de vrijheidsboom maar het kruis. (Toespraak op de tiende deputatenvergadering.) E e r is teer. „Onnauwkeurig"? G o m e r v o o r den Sabbath. Handenarbeid. Scolastica I. H e t geheim v a n echte studie. II. O m het zoeken of om het v i n d e n , of het doel v a n echte studie. Z e n d i n g . Stellingen en referaat op het Zendingscongres te A m s t e r d a m . In de acta d a a r v a n . T r a c t a a t v a n den Sabbath. Historisch-dogmatische studie. Separatie en doleantie. Z i o n s R o e m en Sterkte, 2 deelen. D e v e r k l a r i n g der 37 artikelen v a n de Nederlandsche Geloofsbelijdenis door A . Rotterdam, opnieuw uitgegegeven en bij ons Christelijk publiek ingeleid. Eenige kameradviezen. U i t de jaren 1874 en 1875. Is er a a n de publieke universiteit ten onzent plaats v o o r een faculteit der Theologie? Losse Aanteekeningen v o o r Debat. I—II

1884 1885 1885 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1887

1

1887 1887 1887 1887 1887 1887 1887 1887 1887 1888 1888 1888 1887 1888

1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1900 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1891

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

PDF Bekijken