GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Kootwijks Scholen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kootwijks Scholen

3 minuten leestijd

In hartelijken dank ontvangen van den heer h. J. Schalekamp te Klundert, gevonden in de collectie Geref. Kerk, f 5.

Dringend verzoeken wij onze scholen toch niet te vergeten. Zonder krachtigen steun kunnen wij niet langer in al de behoeften voorzien.

Ds. J. H. HOUTZAGERS, Voorzitter.

Enkele dagen later werden we opnieuw verrast door zijn bezoek, en ik inzonderheid daardoor, dat mijnheer Jansens blijkbaar met genoegen vernam dat de zendeling weer gekomen was. Ik stelde mij daar veel van voor.

IJet was n.l. gebleken, dat het voor mijnheer goed was zijn verblijf hier nog te verlengen. Doch wijl de schoolmeester nu spoedig terug zou komen, en dan het huis nopdig had, moest er een schikking gemaakt worden. Daarover kwam de eigenaar nu spreken, en we kwamen zoover dat mijnheer Jansens zich tevreden verklaarde wanneer hij slechts twee kamers behield. Hij stond er echter op hetzelfde te betalen als voor het geheele huis.

De prediker bleef dien dag bij ons eten, en was weer de gezellige man van eenige dagen geleden. Een groote verrassing was ons bereid. Onjse bezoeker die, zooals ik zei, zich ook op de geneeskunst had toegelegd, onderzocht den zieke en vond hem veel beter. Op het aangezicht van den heer Jansens vertoonde zich een zeldzame trek van tevredenheid. Plotseling vroeg hij:

»Zou ik een uitstapje mogen maken f" »Ja. mits maar niet ver." - »0 neen, maar een half uur. Ik wUde namelijk wel eens van nabij al het werk zien waarover u mij gesproken hebt. U hebt mij zelf zoo half genoodigd.”

Ik zag dat die woorden onzen bezoeker aangenaam waren en hij zei.

»Gaarne, mijnheer. Uw gezondheid laat het thans toe, en als u 't bij ons voor lief wUt nemen, zijt u hartelijk welkom.”

Hoe meer ik den zendeling gadesloeg hoe meer ik mij verblijdde dat hij bij ons gekomen was. Mij»heer Jansens die tot nog toe alle vromen en fijnen had geschuwd, jvilde ditmaal hoören en luisterde met goedwilligheid en aandacht als onze bezoeker sprak.'" Zoo kon menig goed woord zijn weg vinden tpt het hart van den zieke, en ik bad den Heere het te zegenen.

Hoe meer ik echter den prediker gadesloeg, hoe sterker in mij de overtuiging werd, dat ik hem meer moest gezien hebben, al had ik geen enkele vaste aanwijzing. Ik' ging mijn leven nog eens na, doch ook dat verschafte mij niet veel licht. Te» slotte gaf ik het op om mij alleen daarin te verblijde i dat ik hier, in een land vol heidendom en ongeloof, gekomen was in een beslist christelijke omgeving.

De korte reis ging zeer voorspoedig en was vrij wat aangenamer dan de vorige. De zendeling bewoonde een aardig, gezellig huis, naar mijn begrippen verbazend groot. In elk geval konden mijnheer en ik gemakkelijk worden geherbergd. De oude dame; die als huisverzorgster dienst deed, ontving ons als waren wij onde bekenden. Reeds na een paar uur fluisterde mijnheer Jansens mij toe: »Het is hier best een paar dagen uit te houden." En dat bleek ook zoo.

BRIEFWISSELING.

N. N. Over komma's en punten hoop ik in 't kort nog iets te zeggen, en te wijzen op hun groote beteekenis. Het zal echter wel eeiiigen tijd moeten wachten.

HOOGKNBIRK.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 april 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Kootwijks Scholen

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 april 1918

De Heraut | 4 Pagina's