GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Studentenalmanak 1915 - pagina 106

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Studentenalmanak 1915 - pagina 106

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

98 HOOGLEERAREN, LECTOREN ENZ.

FACULTEIT DER WIS- EN N A T U U R K U N D E

D r . H U G O D E V R I E S , b o t a n i e ; D r . C. P H . S L U I T E R ; zoölogie; Dr.

E D . V E R S C H A F F E L T , plan t k . , p h a r m a c o g n . ; Dr. A . F . HOLLEMAN, organ,

scheik.; Dr. R. SiSSiNGH, exper. n a t u u r k . ; D r . H . DE VRIES, wisk.,

m e c h . ; D r . E . D U B O I S , a a r d r . k . ; A . S M I T S , a n o r g . scheik.; Dr. P. Z E E -

MAN, n a t u u r k . ; Dr. J. D . V. D. W A A L S Jr., n a t u u r k . ; Dr. L. E . J.

B R O U W E R , diff. en integr. r e k e n i n g ; D r . M. W E B E R , (buit.gew.),

dierk.; D r . J. DE M E I J E R E , (buit.gew.), techn. zoölogie; Dr. P H .

KOHNSTAMM, (buitengew.), t h e r m o - d y n . ; P. VAN DER W I E L E N ,

(buit.gew.). artsenijbereidk.; D . G. HONDIUS BOLDINGH, (buit.gew.),

toxicologie; p h a r m , c h e m i e ; T H E O S T O M P S , (buit.gew.), cytolog.

der p l a n t e n ; D r . D . J. K O R T E W E G , anal, meetk.

L e c t o r e n : A . H . W . A T E N , electro-chemie.

Privaat d o c e n t e n : Dr. L. T H . R E I C H E R , scheik.; G. M A N N O U R Y ,

gesch. V. d. wisk.; Dr. BüCHNER, leer der radioactiviteit; D r . F .

SCHEFFER, c h e m . kinetica; Dr. C. N. VAN KAMPEN, evertabr.

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE.

Dr. J. TE ^yINKEL, Ned. taal- en letterk.; Dr. K. K U I P E R ,

Grieksche taal- en letterkunde, Grieksche o u d h . ; Dr. R. C. BOER,

o u d e taal- en letterk. der Germ, v o l k e n ; D r . H . BRUGMANS, midd.-

eeuwsche e n nieuwe, algem. gesch., vaderl. en staatk. g e s c h . ; D r .

H . J. E L H O R S T , H e b r . taal- en letterk.. exeg. O. T., Isr. o u d h . ;

Dr. T . J. DE B O E R , gesch. d e r wijsbeg., logica, metaphysica, zielk.;

Mr. S. R. S T E I N M E T Z , politische aardrijksk., land- en volkenk. van

den O.-I. archipel; Dr. J. W. B E C K , Latijnsche taal- en letterk.;

Dr. U . P H . BOSSEVAIN, R o m . geschied, en a n t i q . ; J h r . Dr. J. SiX,

(buit.gew.), aesthetiek en kunstgeschied.; Dr. G. C O H E N , F r a n s c h e

taal- en l e t t e r k u n d e ; J. H . S C H O L T E N ; D r . A . H . S W A A N ; E . C.

GODÉE M O L S B E R G E N , in de gesch. van Afrika en Australië.

L e c t o r : D r . B . F A D D E G O N , Sanskrit.

Priv. d o c e n t e n : Dr. FOKKER, Maleische t a a l ; J. H A R T O G , muziek-

g e s c h i e d . ; D r . J. H . GUNNING W.HzN., p a e d a g o g i e k ; W . v. D. G R A A F ,

E n g e l s c h e taal- en letterk.; D r . H . GOSSES, gesch. m i d d e l e e u w e n ;

LEO POLAK.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Studentenalmanak | 202 Pagina's

Studentenalmanak 1915 - pagina 106

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Studentenalmanak | 202 Pagina's