Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 29

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 29

6 minuten leestijd

COUPON

I

i2xvi2=6xi/6 = een

|

=

A in worth's rijk ge varieer Je uit-

^

=

zetten in 12 of 6 Jeclzcndingcn

=

verloving ?

binnen ieder* bereik-

vriifali)\cnJ

ad re-i

g g tel nr. g§ zal ga.irnc inlichtingen = omtrent uw uitzetten.

een goede uitzet een goed begin u

Ondergetekende

§

ngen

Handtekening :

iiiiiiiiiiii

^

Vra.igt

^

coupon aan

nadere

nilicluiiiecn

B

E D W D . A I N S W O R T H & CO

„ G R O O T - S C H U Y L E N B U R G " TE A P E L D O O R N (Chr. I n r i c h t i n g v o o r g e e s t e s z w a k k e n ) Voor m e i s j e s v a n 17 J A A K E N OUDER, d i e zich willen g e v e n a a n de a r b e i d o n d e r g e e s t e s z w a k k e n . ( v o o r n a m e l i j k k i n d e r e n ) , b e s t a a t de m o g e l i j k h e i d t e w o r d e n g e p l a a t s t als LEERLING-VERPLEEGSTERS V o o r o p l e i d i n g n i e t v e r e i s t . De o p l e i d i n g voor h e t D i p l o m a Z w a k z i n n i g e n v e r p l e g i n g (tevens g e d e e l t e lijke o p l e i d i n g v o o r h e t D i p l o m a Z i e k e n v e r p l e g i n g B.), is k o s t e l o o s . D e s g e w e n s t k a n m e n b o v e n d i e n d e studie volgen voor het Diploma Kinderbescherming A. e n B . B r u t o - s a l a r i s p e r m a a n d : Ie j a a r ƒ 122,15; 2e j a a r ƒ 139,39 e n 3e j a a r ƒ 161,56 p l u s vrije kost en i n w o ning. Drie weken vakantie. Reisgeldvergoeding n a a r h u i s ( b o v e n ƒ 2,50) 2 m a a l p e r m a a n d . D i e n s t k l e d i n g gedeeltelijk kosteloos. Sollicitaties o n d e r o p g a v e van r e f e r e n t i e - a d r e s s e n en v e r z o e k e n o m i n l i c h t i n g e n t e r i c h t e n a a n de Geneesheer-Directeur der inrichting, Zutphenses t r a a t 106, A p e l d o o r n .

door

inzending

van

bovensraandc

N V . - G R O B N I O - TEL. (05-(40) 312

Zo lekker was je koffie nog nooit.

KG KOFFIE nu in luchtdichte

METAALFOLIE Stalen bureau, boekenplank én bureaulamp to één proclisch meubel gecomprimeerd. De niqebouwde verlichting is van voren afgeschermd, zodat het licht direct op hel schrijfblad is gericht en niet in de ogen schijnt. Aan studenten van de Vri/e Universiteit wordt op de catöloguspri/s van f 36,' een korting van tO% verleend, mits gebruik wordt gemaakt van onderstaande coupon.

36,.

minus 10% korting

Matgespoten in de kleuren geel f rood/griis. Bladmaat:68 x 45^/2 cm.

NOORDELOOS Aan Noordeloos te Noordeloos BON voor gratis zlchtzending Zend mij 5 dagen op zicht.J\ wandbureau[s) Besteinr. j j : M 6118 als boven omschreven,'*^ Wanneer ik niet terugzend, betaal ik Ineens/in drie opeenvolgende maandelijkse terfniinen van f 10,80. Doorhalen wat u niet wenst.

I

Naam: Adres: Plaats:

Handtekening:

In ,,Zon en S c h i l d " en , , H e b r o n " , Ned. H e r v . p s y c h i a t r i s c h e i n r i c h t i n g e n te A m e r s f o o r t k u n n e n geplaatst w o r d e n : a. M E I S J E S v a n 16 en 17 j a a r die v e r p l e e g s t e r w i l l e n w o r d e n , tei deelneming aan de vooropleiding. b.

L E E R L N G - V E R P L E E G S T E R S en LEERL,I>fG-VERPLEGERS t e r o p l e i d i n g voor h e t diploma ziekenv e r p l e g i n g B.

Het s a l a r i s b e d r a a g t p e r m a a n d b o v e n kost. Inwon i n g en b e w a s s i n g v o o r : a. a s p . - l e e r l i n g - v e r p l e g e n d e n ƒ 102,50 - ƒ 112.50 b. l e e r U n g - v e r p l e g e n d e n ƒ 122,15 - ƒ 161.56 V a k a n t i e t o e s l a g 4 V» p e r j a a r . O Aanschaffing eerste dienstkleding gratis O T w e e m a a l p e r m a a n d t e g e m o e t k o m i n g in de reiskosten voor bezoek aan het ouderlijk huis. O Ruime vakanties. Sollicitatie* te r i c h t e n aan de g e n e e s h e e r - d i r e c t e u r .

13

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1961

VU-Blad | 184 Pagina's

Vrije Universiteitsblad 1961 - pagina 29

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1961

VU-Blad | 184 Pagina's

PDF Bekijken