Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

VU Magazine 1973 - pagina 9

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VU Magazine 1973 - pagina 9

4 minuten leestijd

m

magazine

binnen de universiteit bijzonder slecht geregeld. Systematische verslaggeving bij een universiteit is ook wel moeilijker, dan in een organisatie van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Wel zijn er natuurlijk de publikaties. Het universitaire onderzoek moet naar mijn mening, behoudens enkele noodzakelijke uitzonderingen, bestemd zijn voor publikatie. Dat is ook een vorm van verslaggeving en verantwoording, maar dan 'n verantwoording tegenover de wetenschappelijke wereld. In 'n organisatie voor toegepast onderzoek is verslaglegging in de eerste plaats een verantwoording tegenover een opdrachtgever. Dat is bij 'n universiteit niet zo. De leiding van een universiteit stelt de medewerker in de gelegenheid wetenschappelijk onderzoek te verrichten met grote mate van keuzevrijheid. Bij de gezondheidsorganisatie TNO is dat anders. Daar is de opdracht onderzoek te verrichten ten behoeve van de volksgezondheid. En aan die norm kan een onderzoek, waarmee een laboratorium zich heeft beziggehouden, getoetst worden. Dan kan er gezegd worden: dat onderzoek dat u daar doet, dat is heel aardig en interessant, maar 't heeft met de gezondheid van een volk heel weinig te maken. Het onderzoek aan een universiteit daarentegen is overwegend zuiver wetenschappelijk onderzoek, gericht op het verleggen van de grenzen van onze kennis, op de verdieping van ons inzicht. En daarvoor gelden andere normen, ook voor de verslaglegging, dan voor het toegepast wetenschappelijk onderzoek. En ik geloof dat het behoud van deze vrijheid van het zuiver wetenschappelijke, grensverleggende onderzoek, een essentiële voorwaarde is voor het behoud van het eigen karakter van het universitaire onderzoek. Ik bedoel daarmee niet dat het waardenvrij onderzoek is. Dat bestaat niet. Geen "science pour la science". Elk wetenschappelijk onderzoek is onderzoek van de door God geschapen wereld, waarin de mens gesteld is met de opdracht die wereld te kennen en te onderzoeken. En men kan God en de wereld daarin dienen. Dat is ook begrepen in de doelstelling van de VU.'

kan ook meebrengen dat bepaalde gebieden van onderzoek met name worden aangewezen aan bepaalde universiteiten. U vraagt me hoe ik als voorzitter van de vereniging daar tegenaan kijk. Ik zou het in de eerste plaats willen zien gewoon als Nederlands burger en zeggen dat een doelmatig gebruik van in Nederland beschikbare financiële en personele hulpmiddelen een goede zaak is, waarmee ik alleen van harte kan instemmen en waar de Vrije Universiteit ook begrip voor zal moeten hebben en ook loyaal aan zal moeten meewerken. De overheid zal ook regelend moeten optreden, althans moeten bevorderen dat er regelend opgetreden wordt door de universiteiten zelf Maar de overheid zal daarbij heel erg moeten waken om niet zelf te gaan doen wat eigenVU-magazine: Hoe kijkt u als voorzitter van lijk alleen de universiteiten zélf kunnen. De de vereniging aan tegen tendensen om het on- overheid zal voorzichtig te werk moeten gaan derzoekswerk aan de Nederlandse universitei- en de zelfstandigheid van het wetenschappelijk onderzoek niet mogen aantasten. Zij ten te centraliseren? zal ook zeker rekening moeten houden met Prof Sizoo: 'De enorme uitbreiding van het de bijzondere eisen en verlangens, die kunterrein van wetenschappelijk onderzoek en nen leven bij de bijzondere universiteiten. de geweldige kosten die daaraan verbonden In zoverre zal de vereniging er ook aandacht zijn, brengen inderdaad mee de noodzaak aan moeten geven of bepaalde tendensen die dat er regelend wordt opgetreden, dat er bij de overheid werken gevaar zouden meegestreefd wordt naar coördinatie, naar het brengen voor de zelfstandigheid en de vrijvermijden van onnodige duplicatie, en dat heid van de bijzondere universiteiten, voor

de vrijheid met name die zij zullen hebben om datgene te doen, wat zij op grond van hun overtuiging menen te moeten doen.' VU-magazine: U ziet hier dus duidelijk een waakhondfunctie voor de vereniging? Prof Sizoo: 'Ongetwijfeld. Ik ben daarom ook bijzonder blij dat in de universiteitsraad ook leden door de vereniging zijn benoemd. Het is niet de bedoeling dat zij de vereniging daarin vertegenwoordigen. Zij zijn door de vereniging benoemd met de bedoeling om datgene, wat in het maatschappelijk leven leeft in de universiteit te brengen. Ze zijn dus vergelijkbaar met wat aan de rijksuniversiteiten de kroonleden zijn. Maar het ligt dus wel voor de hand dat de vereniging daarvoor personen zal kiezen die weten wat er in de vereniging leeft. Ik zou mij kunnen voorstellen dat tegenover de ongetwijfeld aanwezige tendensen bij de overheid naar te vérgaande centralisatie de vereniging in breder verband desnoods eens door middel van een motie op de jaarvergadering een uitspraak zou kunnen doen, die de bedoeling zou hebben om de universiteit te steunen in het pleiten voor haar goed recht voor eigen zelfstandigheid en het kiezen van eigen wegen. Ja, ik zou mij kunnen voorstellen dat zich weleens een geval zou kun7

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1973

VU-Magazine | 574 Pagina's

VU Magazine 1973 - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1973

VU-Magazine | 574 Pagina's

PDF Bekijken