Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 10

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 10

Uitgegeven ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan

4 minuten leestijd

Werken

van

Hoogleeraren

C a l v i n i s m a n d confessional revision. (In: T h e presbyterian a n d reformed r e v i e w " . ) V e r t a a l d uitgegeven a l s : „Calvinisme en R e v i s i e " . V o e t i u s ' catechisatie over den Heidelberger Catechismus. ( N a a r P o u droyen's editie v a n 1662 o p n i e u w uitgegeven.) V o o r een distel een mirt. M a r a n a t h a . (Rede op de deputatenvergadering v a n 1891.) Gedragslijn bij de stembus. H e t sociale vraagstuk en de Christelijke religie. D e v e r f l a u w i n g der grenzen. (Rede bij de overdracht v a n het Rectoraat.) E voto Dordraceno. Ie deel 2e deel 3e deel 4e deel O n z e scholen i n nood. In de schaduwe des doods. Pantheism's Destruction of Boundaries. E n c y c l o p a e d i e der heiiige Godgeleerdheid. M r . L e v i n u s W i l h e l m u s C h r i s t i a a n Keuchenius. D e Christus en de sociale nooden en Democratische klippen. Proeve v a n pensioenregeling v o o r werklieden en huns gelijken. M e t twee artikelen over A r m v e r z o r g i n g uit „ D e S t a n d a a r d " overgedrukt. U i t g a v e v a n de Statenvertaling v a n den Bijbel (met D r . H . B a v i n c k en D r . F . L . Rutgers.) Publicatie v a n den Senaat der V . U . inzake het onderzoek ter bepaling v a n den w e g , die tot de kennis der Geref. beginselen leidt. D e zegen des Heeren over onze kerken. (Rede ter inleiding op het gebed v o o r de synode der Gereformeerde Kerken.) V r o u w e n uit de H e i l i g e Schrift. O p e n i n g s w o o r d ter Deputatenvergadering. L e P a r t i Anti-révolutionaire. (In : L e s P a y s - B a s , manuel pour les journalistes étrangers, par le „Nederlandsche Journalistenkring".) D e berijmde Psalmen, met eenige Gezangen, alsmede de formulieren v a n eenigheid en de drie oude geloofsbelijdenissen en liturgie, met het K o r t Begrip en den Ziekentroost met D r . B a v i n c k en D r . F . L . Rutgers Bij de gratie G o d s . (In : O f f i c i e e l Gedenkboek, bij de inhuldiging v a n H . M . de K o n i n g i n . ) Briefwisseling met Charles B o i s s e v a i n . V a n het kerkelijk ambt. (In : Gereformeerde stemmen uit vroeger en later tijd.) False Theories of Sovereignty. T h e Independent. E l e c t i o n and Selection. T h e Independent. Amendement op de Ongevallenwet. C a l v i n i s m . S i x Stone-lectures, delivered at the U n i v e r s i t y of P r i n c e t o n ( N . J . ) i n O c t o b e r 1898. In H o l l a n d s c h e vertaling : H e t C a l v i n i s m e . Z e s Stonelezingen. T h e antithesis between S y m b o l i s m a n d R e v e l a t i o n . V a r i a Americana. B a n d a a n het w o o r d . H o e is een universiteit a a n het w o o r d v a n G o d te binden? A l s gij i n u w huis z i t . E v o l u t i e . (Rede bij de overdracht v a n het rectoraat.) Conférence Arménienne a A m s t e r d a m . L a Crise Sud-Africaine. D r i e kleine vossen. V o l h a r d e n bij het ideaal. Z i j n uitgang te Jeruzalem. D e engelen G o d s .

^ u n h m u L i i u - Tb 11

8

1891 1891 1891 1891 1891 1891 1892 1892 1893 1894 1895 1892 1893 1893 1894 1895 1895 1895 1895 1895 1896 1897 1897 1898

1898 1898 1898 1898 1898 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1900 1901 1901 1901 1902

^

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

1880 - 20 October - 1930. Opgaven betreffende de Vrije Universiteit - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1930

Gegevensboeken | 82 Pagina's

PDF Bekijken