Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 10

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 10

Rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

3 minuten leestijd

Christen, een dankbaar gebruik maken van wat de heidensche wetenschap hun had geboden ) . W a t betreft den uiterlijken vorm, waarin men zijn geschriften giet, is er een schijn van reactie tegen de rhetoriseerende richting: immers men gaat zich beroemen op zijn eenvoudigen stijl. Sidonius karakteriseert den zijnen als een ,,stilus rusticans", en gaat prat op zijn „pagana rusticitas", zijn ,,landelijken eenvoud" ) . M a a r de natuur gaat boven de leer: men kan niet anders dan rhetorischen praal gebruiken en de brief van Hieronymus, dien hij inleidt met de verzekering, dat hij i n simpelen stijl geschreven is, is juist een pronkstuk van de meest verfijnde oratorie ) . Z o o is er ten opzichte van de heidensche cultuur strijd tusschen theorie en practijk, beginsel en opvoeding, hart en hoofd, een strijd, van welken men een duidelijk symptoom aantreft i n den bekenden droom van Hieronymus, waarin hem door het hemelsche gerecht, op zijn verzekering, dat hij een Christen is, wordt toegevoegd: ,,Ciceronianus es, non Christianus" ). 27

28

29

30

Augustinus n u is het, die i n zijn D e doctrina Christiana dezen strijd ten einde brengt, de houding bepaalt, die het Christendom tegenover de op heidenschen grondslag rustende cultuur heeft aan te nemen en met scherpe lijnen het beeld ontwerpt eener Christelijke wetenschappelijke vorming. I n dien iemand, dan was hij i n staat de opleiding door middel van grammatica en rhetorica te beoordeelen. Z e l f was hij als knaap i n dit ,,flumen tartareum", i n dezen heischen stroom ), zooals hij het later noemt, geworpen en zelf had hij te Thagaste de grammatica en te Carthago, Rome en M i l a a n de rhetorica gedoceerd als ,,venditor v e r b o r u m " woordenverkooper, gelijk hij minachtend z e g t ) . E n de heidensche cultuur kende hij door en door: op grond van een gedetailleerde studie kan C o m b è s i n zijn ,,Saint A u g u s t i n et la culture classique" tot de conclusie komen, dat Augustinus bijna de gansche Latijnsche literatuur gelezen en zich eigen gemaakt had en „qu'il fut, de tous les écrivains latins d u quatrième siècle, — avec saint Jeröme — Ie plus cultivé et Ie plus savant" ) . 31

32

33

Wanneer we met E g g e r s d o r f e r i n zijn boek ,,Der Heilige Augustin als Pädagoge" het leven van Augustinus na zijn bekeering i n twee perioden verdeelen ) namelijk een, waarin hij is de philosoof en neoplatonische mysticus en een, 34

12

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 maart 1933

Inaugurele redes | 28 Pagina's

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 maart 1933

Inaugurele redes | 28 Pagina's

PDF Bekijken