Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 10

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 10

Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

2 minuten leestijd

8 de gevaren van vervoer te lande en. op rivieren en binnen~ wateren. Terwijl de gevaren van de slavernij wel tot het verleden behooren, en dit artikel dus eenerzijds te veel zegt, maakt anderzijds deze lijst allerminst aanspraak op volledigheid. De glasverzekering b.v. is moeilijk onder de genoemde gevarenklassen onder te brengen om nog maar niet te spreken van de nieuwste loot aan den verzekeringsstam, de verzekering tegen tweelingen. Ten aanzien van het karakter van de overeenkomsten van levensverzekering zegt dit artikel niets. Nadat in het volgende artikel bepaald is, dat op alle ver~ zekeringen, dus ook op levensverzekeringen, de daarop vol~ gende algemeene bepalingen toepasselijk zijn en in de artike~ len 249 tl m 284 K. deze algemeene bepalingen zijn opgesomd en in art. 286 een regeling is getroffen voor wederkeerige verzekerings~ en waarborgmaatschappijen, volgen in de arti~ kelen 302 ti m 308 eenige bepalingen, die specifiek op levens~ verzekeringen betrekking hebben. De hoop, die men koestert, in deze bepalingen iets naders te vinden over het karakter van de overeenkomst van levens ~ verzekering, wordt alras de bodem ingeslagen. Het eenige artikel. dat iets erover schijnt te bepalen, is art. 257 K., waarin men leest, dat de overeenkomst van verzekering bestaat, zoo~ dra dezelve gesloten is; de wederzijdsche rechten en ver~ plichtingen van den verzekeraar en van den verzekerde, zoo gaat het artikel verder, nemen van dat oogenblik hun aanvang, zelfs vóórdat de polis is onderteekend. Dit artikel klinkt tweezijdig. Immers, het spreekt van weder~ zijdsche rechten en verplichtingen. Maar let men op de ge~ schiedkundige beteekenis van dit artikel, dan bepaalt het omtrent één- of tweezijdigheid niets. In het oud-Hollandsch recht n.l. gold de opvatting , dat assurantie een zgn. reëel contract was, d .w.z. eerst indien de premie betaald was, ontstond het contract. En nu gaat art. 257 K. hiertegen in: het wil zeggen, dat het contract bestaat, zood ra het gesloten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 1940

Inaugurele redes | 35 Pagina's

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 1940

Inaugurele redes | 35 Pagina's

PDF Bekijken