GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEREFORMEERDE KERKEN.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Tweetal te: Dokkumi (vac.-S. W. Bos): Th. Dellenian te Giessen-Oud-en Nieuwkerk en R. Oosterlioff te Hemelum.

Beroepen te: Brielle-Tinte: W. A. Zwaan, oand. te Helder. Eindhoven: K. Sietsma te Sclioondijke. Maastricht: P. Prins te Oostvvold (Gr.). Midwolda (Gr.) en Leimuiden: R. v. d. Weerd, cand. te Kampen.

Aangenomen naar: Haarlem (vac.-K. J. Cremer): A. M. Boeijinga te Sassenlieim. Koog-Zaandijk: B. Ramaker te Ten Post. Medemblik: S. de Vries te Ambt-Vollenhove. Rotterdam (de Heü-Tuindorp): H. D. Drenth te Wolfheze.

Bedankt voor: Antwerpen: J. Smellk te Zevenbergen. Breda: B. Telder te Vianen. Goënga-Sybrandaburen: A. J. Noordewier te Westerbork. Makkum: J. van Loo te Zwagerveen. Nijawier-Metslawier: J. W. Eggink te Willemstad. Schoonrewoerd: W. .Fokkens te Hollandsche Veld. Surhiüsterveen: W. J. Smidt te Dwingeloo. Utrecht (vac.-.I. C. Rullmann): A. M. Boeyinga te Sassenheira. Wartïum: C. Stam te Alteveer.

Intrede te: ioombergum: . v. d. Werfl', cand. Tekst Ezech. 33:7—9. Meerkerk: . Kamper. Tekst Ezeoh. 36:26 en 27.

Afscheid van: ouda: enn. Knoop. Tekst 2 Cor. 1:18—20. Soharendüko: . W. v. Tol. Tekst Hand. 20:32.

Ds G. van Velzen. Het adres van Ds G. van Velzen, em.-pred. der Geref. Kerk van Middelharnis, is thans Koepoortdijk 10, te Doesburg.

Candidaten tot den H. Dienst. De Classis Dordrecht heeft praeparatoir onderzocht den heer A. van der Weg, Theol. cand. aan de Theo). School te Kampen en hem met alg. stemmen .beroepbaar gesteld in de Geref. Kerken in Nederland. Cand. A. va» der Weg zal gaarne een eventueel beroep overwegen. Zijn adres is: Wijnstraat 94, Dordrecht.

Beroepbaar. De heer D. J. de Groot, theologisch doctorandus, Vondel-'kerkstraat 5 te Amsterdam, verzoekt mede te deelen, dat hij thans gaarne een eventueel beroep uit een der Gereformeerde Kerken in overweging zal nemen.

Geref. Kerk van Middelburg. Door den Kerkeraad der Geref. Kerk vain Middelburg was ©en Commissie benoemd, om te onderzoeken of er in deze Kerk zullen zijn twee of drie predikanten en, in verband hiermede, of er twee of drie kerkgebouwen zullen worden gebruikt en alles wat daarmee samenhangt.

Er is een breedvoerig beredeneerd rapport door deze Commissie samengesteld en uitgebracht, waarbij zvj tot de volgende voorstellen kwam:1. twee predikanten; 2. twee kerkgebouwen (nl. Noorderkerk, en vergroote Hofpleinkerk); en 3. de Gasthuiskerk in stand te houden en te gebruiken voor vergaderingen enz.

Dia Kerkeraad heeft deze voorstellen met 39 tegen 4 stemmen aanvaard.

Vergadering van de Réunisten-organisatie van het Studentencorps „Fides Quaerit Intelleetum", Woensdag 20 Juni, Kleine Aula, Theologische School te Kampten, te 2 uur namiddag.

Agenda:1. Opening, 2. Notulen. 3. Benoeming bestuurslid en redaotie-lid Monitor. 4. Mededeelingen van het Bestuur. 5. Bespreking Gereformeerde Studentenbeweging. 6. Theologisch dispuut tusschen de HH. Ds W. v. Gelder (Tiel) en Ds W. Steunenberg (Katendreeht) over de „dagen" van Genesis I. 7. Monitor. !> 8. Rondvraag. 9. Sluiting.

Op last van het Bestuur: K. SOHlLDiER, Secretaris.

N. E. Eventueele punten voor het agendum kunnon nog aan het adres van den secretaris worden opgegeven voor Maandagavond 11 Juni a.s. aan diens adres te 'Oegstgeest.

De Classis Apeldoorn der Geref. Kerken hoopt dit jaa.r een Classicalen Zendingsdag te houden op Woensdag 27 .Tuni te Apeldoorn. Als sprekers - zullen optreden: Ds L. J. c. Kreyt, van Dieren; Ds A. Pos, miss. pred. te Dijocjacarta; Ds 'H. Ingwersen, miss. pred. te Poerworedjo; Ds D. H. AVielenga, voormalig miss. pred. op Soemba; Dr A. H. Vonk, arts te Keboemen.

Dr J. H. Bi a V i n c k wederom naar I n d i ë ? Naar wij vernemen is Dr J. H. Biavinck, Geref. predikant te Heemstede, voorheen hulpprediker te Medan en van 1921.—1926 predikant te Bandoeng, aangezocht als' derde missionaire predikant voor Solo, waar reeds Dï H. A. v. Andel en Ds P. H. v. Eyk arbeiden.

Dr Bavinck heeft van den kansel aan zijn gemeente van dit aanzoek publiekelijk mededeeling gedaan.

: Het beroep zal door de Kerk van Delft in Juli a.s. worden uitgebracht. Het is niet uitgesloJ, en, dat Dr Bavinok het zal opvolgen.

„GEREF. KERKEN IN HERSTELD VERBAND".

Beroepen te: Leiden: H. C. v. d. Birink te Zandvoort.

CHR. GEREFORMEERDE KERK.

Tweetal te: Alphen a. d. Rijn: P. de Groot te Rotterdam en G. Salomons te Amersfoort.

Beroepen te: Baarn: P. de Smit te Boskoop. Helder: J. L. de Vries te Rijnsburg.

GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

Beroepen te: Scherpenisse: J. Vreugdenhil te Biruiniase.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepen te: Almkerk: A. Dönzelmann, cand. te Amsterdam. Enter: N. Wai-molts te Wezep. Giessendam': A. v. d. Kooij te Kampen. Den Ham: J. E. Klomp te Oldebroek. Heeg: Di. J. Peterse te Hi«n en Dodewaard. Kolham (Gr.): G. v. Veldhuijzen, cand. te Groningen. Lage Vuursche: L. van Mastrigt te Harderwijk. Molenaarsgraaf (toez.): A. v. Willigen te Wioudrichem. Nisse (Z.): J. H. Buinink te Rheden. Oosterend (Fr.): H. P. Fortgens te Voorschoten. Oosterend op Texel (toez.): M. Groenenberg, cand. te Utrecht. Oud-Beijerland (2e-pred. pi.): J. Di. v. Hof te Wilnis. Willige-Langerak: M. Warmolts te Wezep.

Aangenomen naar: Eindhoven (vao.-J. W. Roscam Abbing): .F. M. Muller te Gorinchem.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 1928

De Reformatie | 8 Pagina's

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 1928

De Reformatie | 8 Pagina's