GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 1

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 1

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

.VERSLAG der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag over het jaar 1941. Het verslag van Directeuren over het jaar 1941, het derde oorlogsjaar, moet uit den aard der zaak kort zijn. Allerlei omstandigheden, met name ook de papierschaarschte, stellen den eisch van soberheid bij het opsommen van de belevenissen van Vereeniging en Universiteit. Dat de Vereeniging haar arbeid voor de instandhouding der Vrije Universiteit ongestoord kon voortzetten en dat ook de Universiteit zelve temidden van de woelingen van den tijd staande bleef en zelfs nog eenigszins kon worden, uitgebreid, zij met ootmoedigen dank aan God in de eerste plaats vermeld. De geestelijke en stoffelijke band van de belijders der Gereformeerde beginselen aan de Vrije Universiteit werd ook in 1941 bewaard en versterkt, gelijk uit velerlei in den loop van dit jaar is ervaren en, voorzoover den stoffelijken band betreft, in statistische opgaven in het Vrije Universiteits-blad regelmatig verwerkt is. Uit de in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers blijkt dit opnieuw op zeer sprekende wijze. Zoo kan, bij alle zorg die ons in dezen tijd van oorlogswee en gevolgen daarvan, vervullen moet, toch de toon van dankbaarheid het verslag beheerschen. Personalia. In de rubriek Personalia mag in de eerste plaats met dank voor Gods bewarende trouw worden meegedeeld, dat uit den engeren universitairen kring ons niemand door den dood ontviel. Behalve den reeds geruimen tijd afwezigen president-directeur. Dr H. Coiijn, konden allen uit de colleges van Directeuren, Curatoren en Senaat hun werk voor en aan onze Stichting vrijwel zonder onderbreking verrichten. Van alle leden der drie colleges vroeg deze arbeid in 1941, meer nog dan in andere jaren, zeer veel tijd en kracht.

K 540

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1941

VU-Blad | 81 Pagina's

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 1

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1941

VU-Blad | 81 Pagina's