GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
A. P. LANTING
Officiele Berichten

Officiele Berichten

Geref. Traktaat-Genootschap „Filippus".Hst bestuur van „Filippus" brengt hierdoor ter algemeene kennis: 1. dat met het oog op de tijdsomstandigheden, dit jaar geen algemeene /ergadcring wordt be-2. dat de administratie der gratisverspreiding met ingang van 1 Juli is opgedrage ...

4 juli 1915
De Heraut
J. TER BORG
Ie secr.
A. J. VERHOOG
scriba.
A. P. LANTING
2e scriba.
1122 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Tholen. De vergadering der classis zal D.V. gehouden worden te Tholen op Woensdag 5 Aug.Punten voor 't agendum worden ingewacht voor 21 JuU.Namens de roepende kerk van Tholen: A. P. LANTING, praeses.L. PoNTUSSE, scriba.Tho ...

12 juli 1914
De Heraut
A. P. LANTING
L. PONTUSSE
H. HUMMELEN
J. J. WESTERBEEK VAN EERTEN
1797 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Amersfoort. De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van O.-Loosdrecht bericht, dat de classe Amersfoort D.V. vergaderen zal op Dinsdag 14 Jan. e.k. op gewonen tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 31 Dec. a.s.Namens d ...

22 december 1907
De Heraut
A. P. LANTING
W. KARSEMEIER JzN.
H. KRANS
220 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Gouda. De vergadering van de classe Gouda zal D. V. gehouden worden op Dinsdag 6 November, aanvang des morgens te 9 uur in de Noorderkerk. Punten voor het Agendum in te zenden vóór of op 19 October bij den eerst onder geteekende.Namens de roepende Ker ...

7 oktober 1906
De Heraut
JOH. S. LANGEN
J. F. DE NOOIJ
J. DOUMA
D. POL
T. v. GEMEREN
H. BOTH.
A. P. LANTING
615 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Ds. W. Raman, Em. Pred. van Scharendijke (Zeel.) heeft zich te Woerden, Eendrachtstraat B 113, metterwoon gevestigd. Stukken voor den Kerkeraad van Scharendijke te richten direct aan dien Kerkeraad.Gisteren was 't voor onze gemeente een blijde dag. Na een vacant wezen van 2 jaar en 4 maand ...

30 september 1906
De Heraut
J. VAN DALEN
A. P. LANTING
497 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Woensdag 14 Dec. jl. vierde de Weleerwaarde heer Ds. Joh. S. Langen, in het midden zijner gemeente, de Gereformeerde Kerk te Gouda B, zijn 12I/2 jarig ambtsfeest.Eenige weken te voren had zich eene com missie gevormd onder voorzitterschap van den heer B. A. Burger, welke zich ten doel stel ...

25 december 1904
De Heraut
Ds. W. BOSCH
Ds. J. M. MULDER.
A. C. VAN DRIMMELEN
Klundert
W. N. DE LEEUW
H. SCHREUDERS
Ds. J. VAN HAERINGEN
Ds
A. P. LANTING
Dr. J. C. DE MOOR
Ds. L. G. GORIS
1603 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Zondag 4 Sept. nam Ds. O. Los, die wegens zwakke gezondheid op verzoek emeritaat ontving, afscheid van zijne gemeente te Scherpenzeel.Z.Eerw.’s zoon Ds. S. O. Los, pred. te Hil versum, ging daartoe voor in de bediening des Woords, predikende over Jezaia 52 : 7, en besloot zijne prediking m ...

4 september 1904
De Heraut
A. BERENDSE
A. P. LANTING
J. G. SCHOUTEN
214 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Almkerk. De vergadering der Classis Almkerk zal D. V. gehouden worden te Nieuwendijk op Donderdag 15 Sept. e. k., 's morgens 9 uur. Punten voor het agendum worden voor of op 31 Aug. ingewacht bij den eerst ondergeteekende.Namens de roepende kerk van ...

21 augustus 1904
De Heraut
A. P. LANTING
J. C. SCHOUTEN
50 woorden