GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

25 resultaten
Filteren
van 3
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

De gewone vergadering der classis Gouda zal D.V. worden gehouden Dinsdag 19 Nov, e.k. te Gouda (Turfmarkt), aanvang 's morgens 9 uur.Punten voor het agendum vóör tS October s, V, p, in te zenden aan het adres van eerstondergeteekende.Namens den raad der roepende kerk van Reeuwijk: ...

6 oktober 1912
De Heraut
M. STADIG
J. HAGEN
A
DE GEUS
Syn.
CHR. WARNER
842 woorden
„Dagen tellen”.

„Dagen tellen”.

[NIEUWE JAAR]. Leer ons alzoo onze dagen tellen, dat wij een wijs harte bekomen. Ps. 90 : I2.„Onze dagen tellen", doen we als regel niet. We tellen oase Jaren, maar niet onze tiagen. Het Nieuwe jaar dat we morgenj vieren, toont het opnieuw. Wie nu vijftig ja ...

31 december 1911
De Heraut
DR
A
K.
1443 woorden
„Um derborgenen”.

„Um derborgenen”.

Zij maken listiglijk eenen heimelijken aanslag tegen aw volk, en beraadslagen tegen uwe verborgenen, Ps. 83 : 4. Jaël verborg Siseta in de tente, en Obadji verborg voor Iiebel's woede honderd profeten, vijftig bij vijftig, in een spelonk. Door Jesaia - wordt het Mo ...

29 oktober 1911
De Heraut
DR
A
K.
1455 woorden
Officieele Berechten.

Officieele Berechten.

Classis Breukelen. De kerkeraad der Geref. kerk te Nichte irecht, met rte saamroeping der classis belast, noodigt de kerken ter gewone vergadering D.V. op Donderdag 2 Nov. e.k., gewone tijd en plaats.Punten enz. voor het agendum worden ingewacht tot 23 dezer ...

15 oktober 1911
De Heraut
W. G
HULSMAN
W
C. KERSBERGEN
Ds. W. MAAN
B
VAN SCHELVEN
H
MEIJERING
A
MEILIS
K
BIERSTEKEK
G. M. VAN RENNES
717 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De kerkeraad der Geref. kerk te Zwolle bericht nogmaals, dat de ritiiogen der Generale Synode D V. zullen aanvangen Dinsdag 22 Aug. des voormiddags ten 10 ure in de Oosterkerk.Den avond te voren is et bidstond voor genoemde vergadering in de Plantageketk om half 8.Dese bedestond zal ...

6 augustus 1911
De Heraut
Ds.W. H
GISPEN.
G. WIELENGA.
J
BOSCH Oz.
A
BOON
Ds. R. V. D. KAMP
A. F. V. NKULEGEM
C
LION CACHET
Ds. J. DE VRIES
J. D. V. D. VELDEN
1578 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Almkerk. De classis Almkerk heeft in hare vergadering van 16 Maart 1.1. peremptoir onderzocht en met algemeene stemmen toegelaten tot den Dienst des Woords en der Sacramenten den Eerw. heer H. van der Zanden, beroepen Pred. te Andel.Namens de classis ...

26 maart 1911
De Heraut
M. NOORDTZIJ
L. LINDEBOOM.
H. BOUWMAN.
A. G
HONIG.
Ds. P. H. DE JONGE
A
BRUMMELKAMP
G
D
SCHEEPSMA
H. J. KOUWENHOVEN Dz.
1115 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Classis Breukelen. De keiken dezer classis worden opgeroepen tot de vergadering, die D.V. op Donderdag 24 Nov. 1910 zal gehouden worden (op gewonen tijd en plaats).Punten voor het agendutn enz. worden vóór ro Nov. ingewacht bij den tweeden ondergeteekende. ...

30 oktober 1910
De Heraut
R. VAN DIJL
W
VEDER
A
PUNT
Ds
J
E
REIJENGA
879 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Geref. Kerk te Burum is de eerste gemeente in Friesland uit de Afscheiding. Den 2 len Juni a.s. is het 75 jaar geleden, dat zij zich losmaakte van de organisatie van Ï8I6. Op Zondag 19 Juni hoopt Prof. Eavinck voor de gemeente op te treden om over de Afscheiding te spreken.Namens den Ke ...

12 juni 1910
De Heraut
Ds. JOH. JANSEN.
E. J. DE VRIES.
A
WILDEBOER
H. J. KOUWENHOVEN Dz.
685 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort verslag van de vergadering der classis Amersfoort, gehouden te Amersfoort 11 Jan, 1910, Nadat de vergadering op de gebruikelijke wijze is geopend, en gebleken is dat al de Kerken der classis zijn vertegenwoordigd, worden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. ...

23 januari 1910
De Heraut
E. J. KOPPE.
S
OUDKERK
h. t. praeses.
A
KLAPWIJK
scriba.
Ds. R. DE JAGER
praesez.
OUD
H
V
D
LEE
J. A. HARDEMAN
448 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De buitengewone particuliere Synode van Zeeland zal D.V. gehouden worden op Woensdag den 8en December a.s. te Goes, aanvang des morgens te 10 ure.De namen der afgevaardigden worden ingewacht vóór Vrijdag 26 Nov. bij den eerst ondergeteekende.De kerkeraad der Geref, Kerk te Goes: ...

14 november 1909
De Heraut
R
J
V. D
VEEN
C
ORANJE LZ
A
D
V. D. SCHAAF
A. DE RUIJTER
T. HOEKSTRA
962 woorden
van 3