GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

21 resultaten
Filteren
van 3
B. VAN SCHELVEN
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Veldprediking c. a. Om misverstand te voorkomen deelt Ds. Gerher van 's-Hertogenbpsch even aan de kerken mede, dat de aangevraagde collecte, bestemd voor de hulp in de veldprediking en de geestelijke verzorging onzer militairen, dient gezonden te worden aan den sec ...

27 december 1914
De Heraut
B. VAN SCHELVEN
A. M. DONNER
J. DOUMA
J. J. BERENDS
991 woorden
Generale Synode der Gereformeerde kerken in Nederland.

Generale Synode der Gereformeerde kerken in Nederland.

BIJVOEGSEL. Na de pauze in de zitting van Donderdag 24 Aug. werd gezongen Ps. 119:17.De Praeses geeft thans het woord aan Ds. Kuiper, deputaat van de Chr. Geref. Kerk in N. Amerika, om de Synode toe te spreken. Ds. Kuiper zegt, dat het Z.Eerw. een groot voor ...

10 september 1905
De Heraut
Aan H. M. de Koningin
B. VAN SCHELVEN
SCHIMMELPENNINCK.
8830 woorden
ADVIES aan „de Gereformeerde Kerken in Nederland” in zake de eenheid van opleiding tot den Dienst des Woords.

ADVIES aan „de Gereformeerde Kerken in Nederland” in zake de eenheid van opleiding tot den Dienst des Woords.

CONCEPT-CONTRACT. De Gereformeerde Kerken in Nederland, in enerale Synode te Arnhem samengekomen in ugustus 1902, en de Directeuren der Vereeniing voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden rondslag, als zoodanig belast met het bestuur er Vrije Universiteit te Amsterd ...

2 maart 1902
De Heraut
J. VAN ANDEL.
H. BAVINCK.
P. BIESTERVELD.
T. BOS. W. BOUWMAN.
A. BRUMMELKAMP.
W. DOORN.
D. P. D. FABIUS.
G. H. J. W. J. GEESINK.
A. DE GEUS.
J. A. GOEDBLOED.
G. VAN GOOR.
TH. HEEMSKERK.
J. HESSELS.
A. KUYPER.
H. H. KUYPER.
A. LITTOOIJ.
A. J. W. MONNIK.
L. NEIJENS.
T. NOORDEWIER.
F. L. RUTGERS.
B. VAN SCHELVEN.
L. H. WAGENAAR.
J. WESTERHUIS.
J. WOLTJER.
B. VAN SCHELVEN
P. BIESTERVELD
1561 woorden
BIJVOEGSAL.

BIJVOEGSAL.

JAARVERSLAG DER VEREENIGING VOOR Voorbereidend Universitair OnderwijsTE AMSTERDAM, UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN 21 NOVEMBER 1899.Voorafgegaan door eens VERHANDELING van Prof. Dr. J. WOLTJEROVER HET ONDERWIJS IN DEPH ...

26 november 1899
De Heraut
J. VAN ALPHEN.
TH. RUIJS GZ.
B. VAN SCHELVEN
H. WALLER.
14409 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 19 Maart. GENERALE SYNODE. Deputaten, door de Generale Synode van 1896 belast met het nazien der rekening en verantwoording van den Quaestor Missionis, brengen ter kennis van de Gereformeerde kerken; dat zij de gelden, fond ...

21 maart 1897
De Heraut
J. FLESCH.
R. PRENT VAN DALEN.
J. C. VAN SCHAICK JZN.
H. DE JONG
Praeses
W. J. ZijLMANS
Scriba
W. J. DE HAAS.
H. HOEKSTRA.
Js. VAN DER LINDEN.
B. VAN SCHELVEN
550 woorden
Het uitgevallen stuk.

Het uitgevallen stuk.

Gelijk men zich herinnert was uit de Correspondentie over het ontslag van den heer Lohman één stuk van bcteekenis uitgevallen. Het was een schrijven van Curatoren aan Directeuren, waarvan men gemeend had, dat pubhcatie zonder toestemming van Curatoren niet aanging, onderwijl men verzuimd had dat ...

3 januari 1897
De Heraut
B. VAN SCHELVEN
A. BRUMMELKAMP
5827 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 9 Februari.Vergadering der Classis Gouda, op 30 Jan. j.l.In het moderamen nemen naar toerbeurt zitting: Ds. De Jong, praeses; Ds.Osinga, assessor; en Ds. Nieborg, scriba.Na breedvoerige bespreking trekt Reeuwijk— Sluijpwijk het voorstel om ...

11 februari 1894
De Heraut
W. RINGNALDA
J. KOK
P. DE GROOT
C. W. E. PLOOS VAN AMSTEL
C. THOMASSEN
A. W. VAN BEECK CALKOEN
B. VAN SCHELVEN
G. H. VAN. KASTEEL
J. HULSEBOS
A. SCHOUTEN
685 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerhblad van 22 December. Kort verslag van de Vergadering Classis 's-Gravenhage, gehouden Dinsdag 5 Dec, 1893. Naar toerbeurt nemen zitting in het moderamen: Ds. Sikkel als Praeses, Ds. Gezelle Meerburg als Assessor, Ds, v. Lummel als S ...

24 december 1893
De Heraut
B. VAN SCHELVEN
K. DANE
837 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verher ting uit het Kerkblad van 15 December, Class. Verg. van Deventer, gehouden te Almeloo 22 Nov. '93.Volgens vastgestelde orde bekleedt Ds. C. J. van Binsbergen uit Enschedé den Voorzittersstoel. Ds, L. M. A. Scheps uit Deventerwordt voor het secretariaat ditmaal aangewezen. ...

17 december 1893
De Heraut
B. VAN SCHELVEN
473 woorden
Concept-Begeling

Concept-Begeling

VOOR DE OPLEIDING VAN DIENAREN DES WOORDS in de Gereformeerde Kerken. De Gereformeerde kerken aanvaarden bij hare vereeniging op de Generale Synode te Amsterdam (altoos binnen de perken harer bevoegdheid, en alzoo zonder hiermee te bedoelen, dat haar bepalingen bov ...

23 april 1893
De Heraut
H. BAVINCK
G. VAN GOOR
A. KUIJPER
L. NEIJENS
B. VAN SCHELVEN
8321 woorden
van 3