GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
C. VEENHOF.
Weemoed en dankbaarheid in een jaar Bibliotheek-leven

Weemoed en dankbaarheid in een jaar Bibliotheek-leven

Verslag over het voorbije Bibliotheek-jaar kan gesteld noch gelezen zonder gedachtenis aan hen, die we zo node missen: de hoogleraren Schilder en Holwerda, die beiden zoveel voor de vermeerdering van onze boekenschat deden, en met zo intense vreugde de gestadige uitbreiding volgden.Prof. S ...

14 juni 1952
De Reformatie
P. DEDDENS
C. VEENHOF.
2296 woorden
Prof. Dr K. SCHILDER †

Prof. Dr K. SCHILDER †

Het grote leed dat in ons leven kwam en dat niet is af te schudden noch te verdringen, dat ons telkens weer de eenzaamheid wil doen zoeken, mag ons niet verhinderen, ons volk dat zo sterk aan hem hing, te doen delen in hetgeen de Here God wilde, dat onze mede-arbeider Schilder de laatste tijd van ...

29 maart 1952
De Reformatie
P. DEDDENS.
B. HOLWERDA.
C. VEENHOF.
H. J. JAGER.
725 woorden
ÉÉN HERDER.... ÉÉN KUDDE

ÉÉN HERDER.... ÉÉN KUDDE

(IV) We willen thans nagaan hoe de synode van Deu Haag oordeelde over het gevoelen van hen. die de uitspraken van 1942, en derhalve ook de Vervangingsformule van 1946, ver-wierpen.Zijdelings kwam deze kwestie reeds ter sprake toen, we bespraken hoe de elkaar ...

10 november 1951
De Reformatie
C. VEENHOF.
3010 woorden
ÉÉN HERDER.... ÉÉN KUDDE

ÉÉN HERDER.... ÉÉN KUDDE

§ 1. Over een blijvende taak in een nieuwe situatie. Wij geloven, dat onze Heer Jezus Christus van het begin der wereld af bezig is met het vergaderen van zijn kerk.Dat is het gróte gebeuren der wereldgeschiedenis. Alles wat er verder op aarde geschiedt is d ...

20 oktober 1951
De Reformatie
C. VEENHOF.
1506 woorden
Pas op voor het caricatuur-sacrament!

Pas op voor het caricatuur-sacrament!

Paulus sprak over de Joden. Hij had hun verzekerd, dat zij geen enkelen roem hadden bij God. Ze leefden immers feitelijk in dezelfde zonden als de heidenen. Bovendien werd door hun gedrag Gods Naam ook nog onder de heidenen gelasterd!Nu voorziet Paulus — want hij kent zijn volksgenooten! — ...

2 december 1950
De Reformatie
C. VEENHOF.
1515 woorden
Zou het nu gaan gebeurer; ?... Het kan binnenkort wel

Zou het nu gaan gebeurer; ?... Het kan binnenkort wel

Iemand heeft eens gezegd, dat als de kerk van Christus hier of daar ondergaat, dit vóór alles z'n oorzaak vindt in het feit, dat in de gezinnen de jeugd niet werd onderwezen in Gods Woord. Ik ben het daannee van harte eens! Als in de gezinnen het leven en dus het gesprek hun motief en inhoud niet ...

17 juni 1950
De Reformatie
C. VEENHOF.
1222 woorden
OPEN BRIEF

OPEN BRIEF

Weleerwaarde Heeren en Broeders, Vanmorgen ontwng ik Uw schrijven d.d. 13 Maart 1950^). Ik dank U voor de toezending daarvan en gaarne wil ik op wat U daarin opmerkt ingaan. Omdat U Uw brief publiek maakte, ja zelfs een zoo breed mogelijke publicatie daarvan zocht, kies ik voor mijn beantw ...

25 maart 1950
De Reformatie
J. KRBMER
W. MEIJERS
Uw
C. VEENHOF.
6272 woorden
Theologische Hoogeschool

Theologische Hoogeschool

Het college van Hoogleeraren maakt bekend: Ie. dat zij, die voor het eerst als student aan de Theologische Hoogeschool wenschen te worden ingeschreven, op Vrijdag 30 September a.s. des morgens om 10 uur, in het gebouw van de Theol. Hoogeschool, Broederweg 15, worden ..verwacht. Overgelegd moeten ...

17 september 1949
De Reformatie
C. VEENHOF.
159 woorden
Aan het Centraal Comité der Anti-Revolutionaire Partij.

Aan het Centraal Comité der Anti-Revolutionaire Partij.

Aan het Centraal Comité der Anti-Revolutionaire Partij.Hooggeachte Heeren, Zooals U bekend zal zijn, werd te Amersfoort op 30 en 31 Maart en 1 April j.l. een „congres van gereformeerden" gehouden „tot bezinning op hun politieke roeping". Dit congres deed een aantal uitspraken; een g ...

7 mei 1949
De Reformatie
K. SCHILDER.
C. VEENHOF.
213 woorden
CENTRAAL COMITé VAN,  ANTIREVOL. KIESVEKEENIGDSTGEN.

CENTRAAL COMITé VAN, ANTIREVOL. KIESVEKEENIGDSTGEN.

's-GRAVENHAGE, 28 Dec. 1948. Den Hooggeleerden Heer Prof. K. Schilder, Vloeddijk 14, Kampen.Hooggeleerde Heer, Ingevolge het telefonisch gesprek tussen U en den heer J. Schouten, den voorzitter van het Centraal Comité, deel ik U op verzoek van laatstg ...

7 mei 1949
De Reformatie
R. GOSKER.
H. M. MULDER.
C. DE JONG.
H. HOEK.
C. VEENHOF.
K. SCHILDER.
A. ZIJLSTRA.
P. GROEN.
J. MEULINK.
K. SMIT.
P. DEDDENS.
B. HOLWERDA.
W. G. BEEFTINK.
D. VOS.
1199 woorden
van 3