GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

22 resultaten
Filteren
van 3
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

AAN DE LEZERS. De buitengewone omstandigheden van deze week maken het ons onmogelijk, ons blad in zijn gewonen vorm te doen verschijnen. Het bleek onmogelijk de copie CatecMsmusbijïage op tijd met den trein mee te geven, zulks wegens nnilitaire maatregelen op den t ...

12 april 1940
De Reformatie
D
v. D.
S. J. POPMA.
4694 woorden
Pedaalstudiën.

Pedaalstudiën.

Nog altijd is de onbekendheid met het orgel groot. Wanneer men het over een orgel heeft, denkt men aan een heel gewoon Mein harmonium, dat netjes opgepoetst in de 'huiskamer staat. Hoe het komt, dat een orgel wel enkele duizenden guldens kost kan men zich niet indenken, totdat men eens in de gele ...

15 januari 1932
De Reformatie
D
STROO.
872 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

Herinnering. Bij den aanvang van elk half jaar wordt Qver het abonnementsgeld gedisponeerd. Onzen abonné's die gewoon zijn postwissel te zenden of te gireeren, wordt verzocht het abonnementsgeld voor den ternïijn 1 Juli—31 December ad f2.50 vóór 1 Juli a.s. te voldoen. Postrekening No. 36000. ...

22 juni 1923
De Reformatie
DE UITGEVERS.
D
E UITGEVERS.
106 woorden
Aan den Weled. Hooggel.

Aan den Weled. Hooggel.

Aan den Weled. Hooggel. Heet Redacteur van De Heraut.Hooggeachte Redacteur !Mag ik voor het onderstaande een plaatsje in uw blad.In het nummer van 17 April 1912 van To d* Wet en Jot de Getuigenis, leerredenen van Geref. predikanten in de Herv. Kerk, vind ik in een belijdenisp ...

12 mei 1912
De Heraut
D
G. H. B.
Ds. G. H. Beekenkamp.
H. E. te N.
535 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Par. Synode van Z, - Holland (Z. gedeelte).Deze zal gehouden worden te Hellevoetslais in het Militair Tehuis op Dinsdag 27 Juni.Punten voor het agendum vóór 4 Juni te zenden aan den ondergeteekende.Namens de roepende kerk van HellevoetsluisA. D. C. KOK, consulent. ...

7 mei 1911
De Heraut
A. D. C. KOK
consulent.
R
J
V
D
VEEN
praeses
C
ORANJE LZ
scriba.
W. DE JONG.
T. HOEKSTRA
1273 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Almkerk. De classis Almkerk heeft in hare vergadering van 16 Maart 1.1. peremptoir onderzocht en met algemeene stemmen toegelaten tot den Dienst des Woords en der Sacramenten den Eerw. heer H. van der Zanden, beroepen Pred. te Andel.Namens de classis ...

26 maart 1911
De Heraut
M. NOORDTZIJ
L. LINDEBOOM.
H. BOUWMAN.
A. G
HONIG.
Ds. P. H. DE JONGE
A
BRUMMELKAMP
G
D
SCHEEPSMA
H. J. KOUWENHOVEN Dz.
1115 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Kort verslag van de vergadering der classis Haarlem, gehouden te Haarlem 13 September 1910.Met het laten zingen van Ps. 84:3, het lezen van Ps. 84 en gebed, wordt de vergadering geopend door Ds. R. W. de Jong.De credentie-brieven worden nagezien door Dss. Dijk en Van Wijk. Alle kerk ...

23 oktober 1910
De Heraut
D
VAN DER MEULEN
K. V. D. PLOEG
H
VELDMAN
G
M VAN RENNES
1057 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In haitelijken dank ont rangen door Ds, Houtïageis: Van den heer H. Roliman te Bodegraven van N, N, / 5; van den heer K, Visser, coirgspondent der Unie te Marken, gift van 't Ucie-Comité te Marken ƒ I.Dringend verzoeken wij onzen scholen te willen gedenken, D, HULLEMAN, secr. ...

4 september 1910
De Heraut
D
HULLEMAN
47 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort verslag van de vergadering der classis Amersfoort, gehouden te Amersfoort 11 Jan, 1910, Nadat de vergadering op de gebruikelijke wijze is geopend, en gebleken is dat al de Kerken der classis zijn vertegenwoordigd, worden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. ...

23 januari 1910
De Heraut
E. J. KOPPE.
S
OUDKERK
h. t. praeses.
A
KLAPWIJK
scriba.
Ds. R. DE JAGER
praesez.
OUD
H
V
D
LEE
J. A. HARDEMAN
448 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De buitengewone particuliere Synode van Zeeland zal D.V. gehouden worden op Woensdag den 8en December a.s. te Goes, aanvang des morgens te 10 ure.De namen der afgevaardigden worden ingewacht vóór Vrijdag 26 Nov. bij den eerst ondergeteekende.De kerkeraad der Geref, Kerk te Goes: ...

14 november 1909
De Heraut
R
J
V. D
VEEN
C
ORANJE LZ
A
D
V. D. SCHAAF
A. DE RUIJTER
T. HOEKSTRA
962 woorden
van 3