GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

4 resultaten
Filteren
Den Haag.
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis Zwolle heeft in hare vergadering, gehouden 6 Mei 1920, den Eerw. heer H. A. Wiersinga, praeparatoir onderzocht en met algemeene stemmen beroepbaar verklaard in de Geref. Kerken.Namens de classis, H. H. SCHOEMAKER, scriba.De Kerkeraad der Geref. Kerk van Zwolle deel ...

16 mei 1920
De Heraut
H. H. SCHOEMAKER
Ds. H. A. MUNNIKJR. Terpelkwijkpark 10
B. DIJKSTRA.
H. BOUWMAN
Mr. A. J
L. VAN BEECK CALKOEN.
C. A. V. MoNsjou
Valkenboschplein 19
Den Haag.
1508 woorden
Het Christelijk Comité

Het Christelijk Comité

Het Christelijk Comité voor Indië vraagt ODS plaatsing voor de volgende circulaire, die dcz2r dsgen door hem verzonden werd.L. S.„Het Christelijk Comhé voor Indie" vraagt een oogenblik Uw aandacht voor een zeer gewichtig belang.Het £al wel geen breed betoog behoeven, hoeüeer ...

20 oktober 1912
De Heraut
Ds. R. J. W. RUDOLPH
C. VERSLUIJS
Notaris te Leiden
Fsof. Dr. H. BAVINCK
H. BOS KZ
Kapt. F. BROUWSR
H. CoLijN
Minister van Oorlog
Den Haag.
Dr. J. C. V. Es
Dr. H. FfiANSSEN
H. W
v. MARLE Jr.
Mr. V. H. RUTGSRS
Dr. J. G. ScHEORER
Ds. W. BREUKELAAR
te Zaandam
DR. H. H. K.
603 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie). Gedenkteeken Ds. W. Doorn. Bij eenige oud-catechisanten van wijlen Ds. Doorn is het plan gerezen, om ter nagedachtenis van Z.Eerw. een gedenkteeken te plaatsen op zijn graf.Zij hebben een comité gevormd om ...

29 november 1908
De Heraut
Den Haag.
116 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Rehobothl de Heere heeft ons ruimte gemaakt; elk stukje grond werd ons betwist, doch door bemoeiingen van graaf Bernstorff werden we met een stukje verblijd. Maar, o wee! het was 150 M. van de Herv. kerk, en daar begon het: geen vrijheid tot bouwen, neen, schrijven van Burg. en Weth., de kerkeraa ...

9 september 1906
De Heraut
R. KUIPER.
A. Mulder
J. G. Van der Burch
J. Trinthamer
J. Dompeling
Nieuwerkerk
Leiden.
Sassenheim.
Den Haag.
H. N. GIJSMAN
H. J. VAN KATWIJK.
G. J. KOERSELMAN
A. F. MULDER
K. VAN STEENWIJK.
J. HOOGERVORST
Ds. W. MAAN.
995 woorden