GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

4 resultaten
Filteren
Ds. W. MAAN
Officieele Berechten.

Officieele Berechten.

Classis Breukelen. De kerkeraad der Geref. kerk te Nichte irecht, met rte saamroeping der classis belast, noodigt de kerken ter gewone vergadering D.V. op Donderdag 2 Nov. e.k., gewone tijd en plaats.Punten enz. voor het agendum worden ingewacht tot 23 dezer ...

15 oktober 1911
De Heraut
W. G
HULSMAN
W
C. KERSBERGEN
Ds. W. MAAN
B
VAN SCHELVEN
H
MEIJERING
A
MEILIS
K
BIERSTEKEK
G. M. VAN RENNES
717 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

WOLVKGA, 13 April. Zondag was het voor onze gemeente een blijde dag. Na eene vacature van slechts bijna 5 maanden mochten onze oogen weer onzen leeraar aanschouwen.Na des ‘s morgens door Ds, P. Bos van Delfzijl, die tot tekst had gekozen 2 Tim, 4:5, tot zijn dienstwerk te zijn ingeleid, aa ...

19 april 1908
De Heraut
S. J. VISSER
D. B. HAGENBEEK
B
HOOGENDIJK
Ds. H. DE KONING.
Ds. W. MAAN
Ds. R. DE JAGER
C. LION CACHET
304 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Classis Breukelen. De Kerken der Classis worden opgeroepen tot eene buitengewone vergadeiiog op Woensdag 21 Aug. e.k. ten 10 ure ter gewoner plaatse. Namens de Kerk met saamroeping belast: N. VERHOEF WZ., praeses.H. VAN DER LEE, scriba.Ds. W. M ...

28 juli 1907
De Heraut
N. VERHOEF WZ.
H. VAN DER LEE
Ds. W. MAAN
J. VONK
J
V. D. LEE
M. VERHEIJ
A. J. VERHOOG
J. STEINHART
1103 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De kerkeraad van de Geref, kerk te Schiedam, maakt door deze aan alle kerken in Nederland bekend, dat zijn adres voortaan is: W. Baris, Kreupelstraat 34, Namens den kerkeraad voornoemd, W. BARIS, scriba, Schiedam, zz Jan. 1907.Classis 's-Hertogeabosch.De classis ...

27 januari 1907
De Heraut
W. BARIS
scriba
H. J. BIMNEMA
scrtba.
J. MULDER
h. t. scriba. Broek op Langendijk
18 Jan. 1907.
Ds. W. MAAN
pratsts
812 woorden