GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

6 resultaten
Filteren
G. M. VAN RENNES
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis 's-Gravenhage. b DDe Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage bericht nader, dat de classis 's-Gravenhage zal vergaderen niet op Dinsdag 10 Sept. 1918, zooals werd aangekondigd, maar D. V. op Dinsdag 3 Sept. 1918, gewone tijd eu plaats.Namens den Kerkeraad voornoemd ...

18 augustus 1918
De Heraut
W. H. L. KuYK
W.S. PONTIER
G. M. VAN RENNES
1389 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort verslag der vergadering van de classis Haarlem der Geref. Kerken op 15 Sept. 1914.Het moderamen bestaat uit D.D. H.Huramelen, praeses; E. Schouten, scriba; J. de Vries, assessor.Het rapport der commissie in zake het bezwaarschrift der belijdende leden te B. (gem. N.-V.) wordt g ...

25 oktober 1914
De Heraut
E. SCHOUTEN
h. t. scriba.
G. M. VAN RENNES
scriba.
501 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

ARGENTINIË, BUENOS-AIRES. Het adres van den kerkeraad der Ned, Geref. Kerk te Buenos-Aires is voortaan: Ds. A. C. SONNEVELDT.Calle Herrera 1572. Barracas al Norte.PERNIS. Heeren collectanten die met eenige kans van slagen bij de leden der Geref, Kerk alhier wenschen te collec ...

17 december 1911
De Heraut
Ds. A. C. SONNEVELDT.
C. HOOGENDORP
J. G. KUNST
G. M. VAN RENNES
572 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Ontvangen voor de Zending. De extra-collecte van de Kerk te Opeinde-Nijega / 11.02; dito nagekomen gift gevonden in de collecte / 10, N.B. De kerkeraden worden beleefd doch dringend verzocht om, als zij de extra collecte zenden, er uitdrukkelijk bij te melde ...

10 december 1911
De Heraut
B. DE MOEN
J. A. GOEDBLOKD
G. M. VAN RENNES
DR. G. KEIZER
689 woorden
Officieele Berechten.

Officieele Berechten.

Classis Breukelen. De kerkeraad der Geref. kerk te Nichte irecht, met rte saamroeping der classis belast, noodigt de kerken ter gewone vergadering D.V. op Donderdag 2 Nov. e.k., gewone tijd en plaats.Punten enz. voor het agendum worden ingewacht tot 23 dezer ...

15 oktober 1911
De Heraut
W. G
HULSMAN
W
C. KERSBERGEN
Ds. W. MAAN
B
VAN SCHELVEN
H
MEIJERING
A
MEILIS
K
BIERSTEKEK
G. M. VAN RENNES
717 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's-Gravenbage.De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van 'sGravenhage bericht, dat de classe 's-Graverhsge D.V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 13 September a.s., gewone tijd en plaats.Punten, voor het agendum wo'den ingewacht vóór Dinsdag 33 Augustus e.k. bij den act ...

7 augustus 1910
De Heraut
C. LiON CACHET
J. VAN GOLVERDINGE
G. M. VAN RENNES
H. L. BOTH
1693 woorden