GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
G. RINGNALDA
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 12 Mei.UTRECHT, April 1893. Aan den Eerwaarden Kerkeraad der Ger. Kerk te......Aangezien het gevaar van verleiding tot de zonde der hoererij voor vrouwen en meisjes in onze steden helaas voortdurend grooter wordt, en zij, die van deze zonde hun sc ...

21 mei 1893
De Heraut
D. BARNEVELD
H. J. DE LIGT
Ds. W. KAPTEIJN PZ.
C. ORANJE LZ.
Ds. J. V. ANDEL.
W. C. V. MUNSTER
Ds. J. LANGHOUT
G. RINGNALDA
1294 woorden
Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

De kerkeraad der Ned. Geref. kerk van Lopik en Kabauw heeft het voorrecht, aan de zusterkerken te mogen berichten, dat, door de ontferminge Gods, ook de kerk te dier plaatse in den weg der reformatie is geleid geworden. Nadat herhaalde malen vruchteloos aan den kerkeraad der synodale organisatie ...

12 oktober 1890
De Heraut
De kerkeraad van Lopik c
a.
G. RINGNALDA
h
t. consulent.
ANTH. DEN HARTOG
ouderling.
T. SPELT
»
J. HoOGENDooRN
diaken.
C. BENSCHOP
L Ds. E. ZwiËRS
h. t. scriba.
924 woorden
Officieele berichten uit de Ued. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ued. Geref. kerken.

HYLAARD. Onder hartelijken dank hebben we de volgende giften nog te vermelden: Uit Amsterdam, door den hesr W. H. ƒ i; L. G. W. / 10.50; Ds. V. L. ƒ 2.10 en ƒ3; van mej. A. d. R. / 1.23I/2; van N, N. te Z. ƒ o =; o; A. de B. te B. ƒ 5; J. L. te Cincinnati (N.-A.J een dollar; gecollecteerd ...

2 februari 1890
De Heraut
D. J. B. WIJERS
H. GAY
ouderling.
G. RINGNALDA
h. t. scriba
1033 woorden
Officieele berichten uit ned. Beref. herken.

Officieele berichten uit ned. Beref. herken.

Deputaten der voorloopige Synode tot he*' voorbereiden van een Zendingscongres, herinneren den afgevaardigden der onderscheidene Classes, dat de samenkomsten D. V. gehouden zullen worden op Dinsdag 23 en Woensdag 24 dezer, in de kerkeraadskamer der Ned. Ger. Kerk te Amsterdam (Kerkstraat No. 109, ...

21 april 1889
De Heraut
G. RINGNALDA
310 woorden
Officieele verichten uit de ned. Geref. kerken.

Officieele verichten uit de ned. Geref. kerken.

OPROEPING. De KERKERAAD DER NEDERDUITSCHE GERE­ FORMEERDE KERK TE UTRECHT, gelast om de Vooflöopige Synode van Nedeïdulfsche Gereformeerde Kerken na hare verdaging op 29 Juni l.l, weder samen te roepen, brengt hier­ r­ mede ter kennisse van de afgevaardigden, die h ...

23 december 1888
De Heraut
G. RINGNALDA
H. HOEKSTRA
G.J. REVLING
W. DEN HENGST
W. MAAN
V. D. M
R.S. ZIJLSTRA
S. A. HANSMA
1413 woorden
VOORLOOPIGE SYNODE VAN NED. GEREFORMEERDE KERKEN.

VOORLOOPIGE SYNODE VAN NED. GEREFORMEERDE KERKEN.

Provincie ZUID-HOLLAND. Classen Rotterdam, Dordrecht, Brielle.I.De Classis vraagt aan de voorloopige Synode eene nadere verklaring van punt IV der bepalingen van de 164ste Sessie der Synode van Dordt, aangaande het vierde gebod.2.De Clas ...

24 juni 1888
De Heraut
G. RINGNALDA
H. HOEKSTRA
227 woorden
VOORLOOPIGE SYNODE VAN NED. GEREFORMEERDE KERKEN.

VOORLOOPIGE SYNODE VAN NED. GEREFORMEERDE KERKEN.

De Kerkeraad der Nederd. Geref. kerk van Utrecht, brengt door dezen ter kennis van de kerken en de dassen, dat bij hem de navolgende punten, ter behandeling op de aanstaande voorloopige Synode, zijn ingekomen.De Kerkeraad voornoemd, H. HOEKSTRA, Fres.G. RINGNALDA, Secr. ...

17 juni 1888
De Heraut
H. HOEKSTRA
G. RINGNALDA
2392 woorden
Officieele Berichten uit de Red. Geref. Kerken.

Officieele Berichten uit de Red. Geref. Kerken.

UTRECHT, 18 April I888.Aan de kerkeraden der Nederduitsche Geref. kerken (thans doleerende).Eerwaarde Heeren en Broeders!Door het synodaal convent, dat ten vorigen jare te Rotterdam gehouden werd, is o. a. besloten, dat er dit jaar, in de laatste week van Juni, eene voorloopi ...

22 april 1888
De Heraut
G. RINGNALDA
H. HOEKSTRA
J. V. D. KOOY.
J. MAAN.
520 woorden