GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

6 resultaten
Filteren
G. VERRIJ
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Almkerk. De vergadering der classis Almkerk zal D.V. gehouden worden. Donderdag ig Maart, 's morgens 9 uur te Nieuwendijk.Stukken voor het agendum worden ingewacht vóór I Maart a.s.De Kerkeraad der roepende kerk Andel: Ds. H. L. BOTH, p ...

1 maart 1908
De Heraut
Ds. H. L. BOTH
J. VERSTEEG
G. VERRIJ
L. G. GORIS
838 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: De propaganda voor de V. U. gaat voort. Rustig maar gestadig arbeiden is de weg ons te komen tot een inkomen van f 150.000 jaarlijks voor deze vereeniging.En minder kan het niet.Maar het is mogelijk. ...

23 maart 1919
De Heraut
H. BOUWMAN
J. A. HARDEMAN
G. VERRIJ
864 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: De zaken in Dordrecht gaan voorspoedig. Binnenkort verschijnt het jaarverslag, waarin uitvoerig het program voor de samenkomsten is opgenomen.Vorige week vergaderde de regelingscommissie en 's avonds kwamen, daart ...

8 juni 1919
De Heraut
G. VERRIJ
873 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Het voorstel-van Reenen begint vruchten te dragen.Het volgende schrijven werd dezer dagen ontvangen: «Wil mij voortaan voor ƒ 100 per jaar noteeren en met October a.s. reeds over het bedrag beschikken. ...

23 mei 1920
De Heraut
G. VERRIJ
h.t. Scriba.
904 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Door de classis Gorinchem werd 7 Mei onderzocht en met alle stemmen beroepbaar verklaard bij de Gereform. kerken de heer M. Uytenhoudt, cand. a/d Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn adres is: Gorinchem, Ds. J. van Andel.Namens de classis voornoemd: G. VERRIJ, h. t. scriba.Z ...

24 mei 1908
De Heraut
G. VERRIJ
R. V. D. VEEN JZ.
KOPPE
H. VAN DIJK.
1323 woorden
Generale Synode  der Gereformeerde Kerken.

Generale Synode der Gereformeerde Kerken.

Namiddagzitting, 30 Augustus 1917. De vergadering gaat in comité.Na heropening der openbare zitting wordt medegedeeld, dat tot Hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen is benoemd Dr. S.Greydan us, 'predikant te Paesens.Ds. Breukelaar ra ...

23 september 1917
De Heraut
. . Aan H. M. de Koningin.
J.
H. LANDVVEHR
J. H. LANDWEHR
Praeses.
H. BROUWER H.MZ.
A. QuAAK
Scriba.
D. VERVEEN
G. VERRIJ
h.t. assessor.
2692 woorden