GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

6 resultaten
Filteren
H. DE BRUIJN
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Evangelisatie-arbeid van de Geref. Kerken in N.-Brabant en Limburg.De deputaten der Particuliere Synode van N.-Brabant en Limburg hebben de eer mede te deelen, dat, inplaats van den Ed. Achtb. heer A. C. van Drimmelen te Klundert, die op zijn herhaald verzoek eervol is ontslagen en tot Eer ...

25 juli 1915
De Heraut
L. G. GORIS
Scriba.
A. KoLLAARD
Voorz.
P. PRINS
Secr.
Ds. J. VISSER
prases.
T. GERBER.
IJsel.
P. JUKKENEKKE J.PZN.
H. DE BRUIJN
scriba II
2076 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis Deventer heeft in hare vergadering van 13 October 1909 peremptoir onderzocht den Eerw. Heer N, J, Trenning, beroepen predikant te Olst, en, na gunstig advies van de deputaten naar art, 49 K, O., met algemeene stemmen toegelaten tot de Bediening des Woords en der Sacramenten in de Geref ...

24 oktober 1909
De Heraut
H. DE BRUIJN
57 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Zondag 6 Nov. j.I. nam onze geachte leeraar bij zijn vertrek als geestelijk verzorger aan het Chr. Sanatorium te Zeist, afscheid van de Geref. kerk Zaandam B, naar aanleiding van 2 Thess. I : 3, 43. Aan het einde zong de gemeente, na door een der Br. Ouderlingen en door Ds. W. Breukelaar alsmede ...

13 november 1904
De Heraut
H. DE BRUIJN
G. H. SLEGT
A. BRUMMELKAMP
2256 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De arbdd onder de Hollanders te Essen a. d. Ruhr. Een dringende bede om steun. Gedurende de laatste twee maanden werd mij toegezonden: Uit Beekb^gen / 2.50; van Mej. A. te Groningen / i; van de Geref. kerk te Oudega (W.) /3.55. Voor deze gaven brengen ...

4 september 1904
De Heraut
Ds. G. RENTING.
J. VONK
G. STRUIK CZN.
G. TERHAAK
J. B. BLANKENBERG
C. F. VON MEYENFELDT
J. JANSE JZN.
H. WINDT
R
BROEKHUIZEN
H. DE BRUIJN
2073 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Particuliere Synode van Noord Brabant en Limburg De particuliere Synode van N.-Braband en Limburg zal vergaderen op 8 Juni a. s. te 's-Hertogenbosch.Stukken voor het agendum worden ingewacht tot uiterlijk 20 Mei.Namens den kerkeraad der roepende kerk: ...

1 mei 1904
De Heraut
W. Rip
A. VAN DER SLUIJS.
J. BAKKER PZ
W. H. HOUTMAN
M. STEEVENS
P. VISSER
S. ZWART JR.
L. MEESTERS
H. DE BRUIJN
1295 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Kerkeraad der Geref. kerk te Anke veen heeft besloten ook dit jaar aan Ds. E. Th. Ploos van Amstel, Ruischstraat 61, Amsterdam, de beurten toe te zeggen zoo als hij die sints vier jaar in de bediening des Woords en der Sacramenten heeft vervuld, met den wensch dat dit ter navolging moge strekk ...

24 januari 1904
De Heraut
N. HOLDINGA
B. VAN DUREN
R. M. WESTERINK
A. ELSHOUT RZ.
S. WOUDA
H. DE BRUIJN
799 woorden