GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
J. H. DONNER.
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Art. XII. K. O. Classicale deputaten worden dringend verzocht, ten spoedigste de hun toegezonden lijst ingevuld terug te zenden aan het adres van ondergeteekende.J. H. DONNER.Nieuwdorp, 2 April 1906.De kerkeraad der Gereformeerde kerk te Nijmeg ...

8 april 1906
De Heraut
J. H. DONNER.
B. VAN DIEREN
H. J. KOUWENHOVEN Dz
K. VAN DEN OEVER
C. VAN DEN DOOL.
J. J. STEINHART
C. LION CACHET
N. G. KAPTEIJN
716 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

GoRiNCHEM. De classis Gorinchem heeft in hare vergadering van 5 Mei praeparatoir geëxamineerd, en met algemeene stemmen beroepbaar gesteld in de Gereformeerde kerken, dencandidaat in de theologie, den Eerw. heer J, F. Colenbrander, wiens adres is te Varseveld.Kort verslag van de Vergaderin ...

15 mei 1904
De Heraut
J. H. DONNER
J. H. DONNER.
M. B. RENKEMA.
357 woorden
INOEZONOEN STUKKENh.

INOEZONOEN STUKKENh.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie) Aan de Redactie van De Herautte Amsterdam. Hooggeachte Redacteur 1 In het kerkelijk weekblad De Bazuin werden een paar „Ingezonden Stukken" opgenomen betreffende onze circula ...

28 februari 1904
De Heraut
J. H. DONNER.
W. B. RENKEMA.
168 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

DEP. CORR. m/d H. OVERHEID. AAN DE GEREFORMEERDE KERKEN. Overeenkomstig Besluit van de jongste Generale Synode is namens de Kerken het volgende schrijven gericht aan H. M. DE KONINGIN naar aanleiding van Hare Verloving.A ...

28 oktober 1900
De Heraut
AAN
C. S. VAN DER VOET
HARE MAJESTEIT
DE KONINGIN DER NEDERLANDEN.
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.
J. H. DONNER.
M. NOORDTZIJ
H. A. DIJKSTRA
1552 woorden
Gereformeerde Kerken in  Nederland.

Gereformeerde Kerken in Nederland.

CONCEPT-RE& EMS YOOR DE ZEHDIM. GENERALE SYNODE TE GRONINGEN. 1899. Aan de Generale Synode, der Gereformeerde Kerken in Nederland, te houden te Groningen in Augustus 1899. De Generale Synode ...

14 mei 1899
De Heraut
H. BAVINCK.
J. H. DONNER.
A. KUYPER.
F. L. RUTGERS.
B. VAN SCHELVEN.
L. VAN DER VALK.
4940 woorden
Art. 36.

Art. 36.

Het gravamen tegen Art. 36 op de .Synode te Middelburg ingediend h van dezen inhoud : Van meer dan een kant is, na afloop van de Generale Synode te Middelburg, gevraagd, wat toch wel eigenlijk de inhoud is van het bezwaar onzer Kamper en Amsterdamsche professoren tegen artikel 36 van onze ...

22 november 1896
De Heraut
F. L. RUTGERS.
M. NOORDTZY.
D. K. WIELINGA.
L. LINDEBOOM.
P. BlESTERVELD.
A. KUYPER.
H. BAVINCK.
J. H. DONNER.
496 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In de Gddersche Kerkbode vonden we dit oordeel van onzen Zendings-director Douner over de gehouden Synode.Waarde 'Vriend.< Wanneer tegenwoordig onze kerkeraadsvergaderingen nu en dan tot middernacht aanhouden, dan zegt men, gedachtig aan vorige tijden, «dat was nog een ouderwetsc ...

27 september 1896
De Heraut
J. H. DONNER.
1313 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

{Met verkorting uit het Kerkblad van 3 Fevr.) Hnlpbelioerende Kerb en. De door de Provinciale Synoden, ter uitvoering van de besluiten der Generale Synode te Amsterdam, gehouden in Juni 1892, benoemde Deputaten voor de Hulpbehoevende kerken, berichten aan de ...

5 februari 1893
De Heraut
B. VAN SCHELVEN
A. AV. VAN BEECK CALKOEN
J. H. DONNER.
F. LioN CACHET.
961 woorden