GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

5 resultaten
Filteren
J. OSINGA
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. S.!De Particuliere Synode van Groningen heeft het noodig geoordeeld, ook door de Pers, de algemeene aandacht te vragen voor het toenemend tekort aan dienaren des Woords in de Gereformeerde kerken in Nederland.Zij zag daarbij niet voorbij, dat de zwakke maatschappelijke positie al ...

21 december 1913
De Heraut
J. DUURSEMA
S. J. VOGELAAR
P. Bos
M. MEIJERING
Ds. J. H. LAMMERTSMA
H. SMIES
J. OSINGA
J. SCHEP
Ds. R. DE JAGER
W. W. SMITT.
2170 woorden
Officieelen Berichten.

Officieelen Berichten.

De classis Ommen derGeref, Keiken heeft in hare vergadering v»n 18 Juni den heer J, van Henten, cand. in de Tneologie, praeparatcir geëxamineerd en met algemeene stemmen toegelaten tot de bediening des Woords indeGeref. Kerken in Nederland.Namens de classis: N. G. KERSSIES JZ., prae ...

22 juni 1913
De Heraut
N. G. KERSSIES JZ.
Dr. C. C. SCHOT CZ
J. OSINGA
C. GOOTE
1010 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Het D. G. adres van de Geref. kerk te Leiden is V. d. Horst, scriba, Haarlemmerweg 34. NAtnecs dea kerkeraad: D. G. V. D, HORST, scriba.De Classes Gouda bericht den kerken, dat ia plaats vaa Ds. Hagenbeek, Ds. .S. Kamper te Haastrecht als Actuatius is benoemd, en dat de stukken voor ...

20 augustus 1911
De Heraut
D. G. V. D
HORST
J. OSINGA
L. G. GORIS
J
BOSCH SR
W. B. RENKEMA
W. E. V. DUIN
793 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Almkerk. Aan de Kerken in de classis wordt bericht, dat de classikale vergadering D.V. zal gehouden worden te Almkerk den 17 en Juni, 's morgens 9 uur.Punten voor het agendum worden ingewacht bij de roepende kerk tot den 5en Juni aan 't adres van den ...

23 mei 1909
De Heraut
J. OSINGA
M. IPPEL
B. J. ESSER
P. JUKKENEKKE JzN
A. DELFOS
J. H. BROEK ROELOF
T. VAN GEMEREN
LOD. P. KRIJGER
914 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Alle brieven en stukken de kerk alhier betreffende, wordt men verzocht te zenden aan het adres van ondergeteekende.Namens den kerkeraad der Geref. kerk, G. LUSTIG Hz., scriba.Particuliere Synode der Geref. kerken van Zuid Holland (Noordelijk gedeelte) te houden op Woensdag 12 Juni a ...

14 april 1907
De Heraut
C. B. SCHOEMAKERS
J. EIGEMAN WZN
J. OSINGA
456 woorden