GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

7 resultaten
Filteren
Js. VAN DER LINDEN.
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Prov. Synode van Overijssl. Wegens de verkiezingen in Overijsel moet de atum der vergadering van de Prov. Synode er Geref. Kerken in Overijsel, te Hardenberg te houden, verzet worden van 12 op 20 Juni 1907.Namens de roepende Kerk van Hardenberg: C. C. ...

2 juni 1907
De Heraut
C. C. SCHOT Ct.
H
WATERINK
Ds. T. OEGEMA
J. EIKELBOOM
Js. VAN DER LINDEN.
J
v. HAERINGEN KZ.
652 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

20 September a.s. zal D. V. te Leiden in het kerkgebouw Oude Vest, de Provinciale Diaconale Conferentie der Gereformeerde kerken in Zuid-Holland plaats hebben.De regelingscommissie, J. HooGERvoRST, Secretaris.Garenmarkt I3. Herbouw der afgebrande ker ...

5 augustus 1906
De Heraut
J. HooGERvORST
Ds. W. MAAN.
Js. VAN DER LINDEN.
673 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie) DANKBETUIGING EN BEDE. WelEerwaarde Heeren, Broeders in onzen Heere Jezus Christus. Bij dezen komt ondergeteekende, predikant van de kleine Gereformeerde kerk te Breslau, tot u en t ...

7 juni 1903
De Heraut
Js. VAN DER LINDEN.
386 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Middelburg. De Classis Middelburg der Geref. kerken, bijgestaan door de Prov. Deputaten, heeft in hare vergadering van 24 April j.l. peremptoir onderzocht den Eerw. Heer H. Meulink, ber. pred. te Melis-en Marienkerke.Met algemeene stemmen werd genoem ...

29 april 1900
De Heraut
C. B. SCHOEMAKERS
J. A. GOEDBLOED.
W. H. VAN HELDEN.
J. J. KOOPMANS
Js. VAN DER LINDEN.
F. ZANTINGE
D. S. REEK
687 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 19 Maart. GENERALE SYNODE. Deputaten, door de Generale Synode van 1896 belast met het nazien der rekening en verantwoording van den Quaestor Missionis, brengen ter kennis van de Gereformeerde kerken; dat zij de gelden, fond ...

21 maart 1897
De Heraut
J. FLESCH.
R. PRENT VAN DALEN.
J. C. VAN SCHAICK JZN.
H. DE JONG
Praeses
W. J. ZijLMANS
Scriba
W. J. DE HAAS.
H. HOEKSTRA.
Js. VAN DER LINDEN.
B. VAN SCHELVEN
550 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uitliet Kerkblad van 30 Octeier).Vergadering der Classis Tiel, gehouden te Zalt-Bommel 6 October 1896, Tot praeses wordt benoemd: Ds, J, Kok, tot scriba Ds. Lanting.Een oflïcieel rapport van deputaten »voor den Evangelie-arbeid op die plaatsen in de Classis, w ...

1 november 1896
De Heraut
F. L. RUTGERS
Praeses.
W. GEESINK
Ab-actis.
M. NOORDTZij
Rector.
P. BIESTERVELD
B. VAN SCHELVEN.
J. VAN ANDEL.
E. KROPVELD.
A. H. GEZELLE MEERBURG.
H. HOEKSTRA.
Js. VAN DER LINDEN.
1221 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkblad van 22 Juli.)Depntaten voor de Correspondentie met de Regeering; geven voorloepig kennis, öat de Begeering voor kennisgeving beeft aangeaonien de verklaringen der Generale Synode aangaande de vereesiging der Eerken, ds naamsverandering enz. Het stuk ...

24 juli 1892
De Heraut
NOORBTZIJ.
J. H. FERINGA.
G. H. ZAHN.
Js. VAN DER LINDEN.
C. VAN WIJNEN.
J. VAN GuRP.
J. MooLHUizEN
V. d. m.
Namens den Kerkeraad
1971 woorden