GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

3.236 resultaten
Filteren
van 324
Paaschvreugde, ook in „overblijfselen"  van „Christus'" verdrukking

Paaschvreugde, ook in „overblijfselen" van „Christus'" verdrukking

Wij vieren paaschfeest, en zitten met een hoofd vol zorgen. Wat wordt het met de wereld? Indië? Rusland? Atlantisch Pact? Nu kwelt ons de vraag: kan ons feest het gezicht op die mogelijk spoedige en in feite reeds aanwezige verdrukking verdragen? Moet ons feest die aanstaande en reeds aanw ...

De Reformatie
K. S.
6795 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

WAAR BLIJVEN DE GEBEDEN? Wij willen niet hatehjk zijn, daar is de zaak veel te ernstig voor. Maar wij willen wel haten. Haat is de keerzij van de liefde. Wij willen liefhebben de kerk, en daarom haten alle kerkgeknoei.Daarom volgende opmerking.Destijds is vanwege de schorsend ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
6756 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika. (I.) Het is onzen lezers reeds bekend, dat tijdens mijn verblijf in Amerika een officieuze samenspreking plaats heeft gehad tusschen predikanten van de „Chr. Ref. Church" en anderen van de „Prot. Ref. Church" (waaraan ds H. Hoeksema verbond ...

De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
S. GREIJDANUS.
C. V.
G. B.
6732 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

De Kamper studenten en hun corps „Fides". Het zal niet ondienstig zijn om, al is het dan niet een officieel verslag, een enkele opmerking te maken over wat zich te Kampen onder de studenten in de eerste week van Juli heeft afgespeeld. Na ruim een jaar kwam het Stud ...

De Reformatie
M. Viieze.
K. S.
JOH. LAND.
B. Holwerda.
G. v. DOOREN.
6727 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

DIK UIT DEN HONIGPOT. Toen indertijd de befaamde „synode" haar bekende beschuldiging formuleerde tegen ondergeteekende, was daarvan de korte inhoud, dat ik me schuldig maakte aan de in het avondmaalsformulier genoemde zonde van: secte en muiter ij in kerken begeere ...

De Reformatie
K. S.
K.S.
f K. S.
K S
B. HOLWERDA.
P. DEDDENS.
6727 woorden
VAN „OORZAKEN EN REDENEN", Slot

VAN „OORZAKEN EN REDENEN", Slot

Na een tweetal conferenties van den voorzitter met prof. VoUenhoven kwamen beiden^ overeen dat prof. VoUenhoven de convocatie voor de volgende vergadering zou opvolgen, waar dan deze zaak tot een beslissing kon komen. De voorzitter zou hem dan, opdat prof. VoUenhoven zich voor eventueel verder aa ...

De Reformatie
K. S.
G. VISÉE.
6709 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

XV (Voorloopig slot). In ons vorig artikel werd aan het slot opgemerkt, dat het Rapport van 1905, gezien zijn tendentieuze weergave van het gevoelen der voormalige gereformeerde theologen, zakelijk reeds een vingerwijzing deed in de richting van het huidige, binden ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
6645 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Indïukken van de Crenerale Synode (VI.) Pèrspolemiek. Een mooi moment was dat, waarin de perspolemiek aan de orde kwam.Groot gevaar was er, dat dit oogenblik aanleiding worden zou tot nieuwe polemiek, en dan over de polemiek o ...

De Reformatie
GERARD M. VAN PERNIS
K. S.
Dr H. H. KUYPER.
Dr K. SCHILDER.
S. GREIJDANUS.
G. B.
6641 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

(Verbetering: In het artikel „Waar blijven de gebeden? " van verleden week stond enkele malen 2 Cor. 5, waar bedoeld was 1 Cor. 5). KUYPER EN SCHILDER. Onder den titel: „Tweeërlei Maat" schrijft de Kb. van de werkelijk Gereform. Kerk van Goes: 't Was i ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
P. DEDDENS.
6637 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Prof. Hepp over de ziel. (V.) We zouden thans iets zeggen over het Sohriftbewijs van Prof. Hepp. Nogmaals leg ik daarbij den nadrui, op - wat voor mij de hoofdzaak is. Hoofdzaak is niet, of de meeningen, die thans in geding gebracht zijn, juist zijn. Het is alleen, ...

De Reformatie
K. S.
C. V.
6622 woorden
van 324